Hadoks Online lezen  |  Afmelden
Nieuwsbericht voor huisartsen
7 april 2020
Persoonlijke beschermingsmiddelen dagpraktijk
Er bereiken ons dagelijks vragen over welke ademhalingsbeschermingsmaskers huisartsen moeten gebruiken bij het beoordelen van patiënten die bij hun hoofdklacht ook milde verkoudheidsklachten heeft. Conform de richtlijn van de RIVM volstaat hiervoor het gebruik van een chirurgisch masker (IIR).

Het aanbod van deze maskers voor dagpraktijken is helaas op dit moment weer erg beperkt. Vanuit het HAROP proberen wij via het GHOR hier een oplossing voor te vinden. We houden u hiervan op de hoogte. 
In de tunnel van COVID
Vanuit de specialisten nogmaals de aandacht voor de niet-covid patiënten. De reguliere zorg gaat door.  Weliswaar met wat aanpassingen, maar de ‘andere’ zorgvragen en vooral ziektebeelden presenteren zich ook nog. Het is niet nodig om deze zorgvragen uit te stellen tot na de COVID periode. Sterker nog, we willen dan niet in een grote golf van zorgvragen ten ondergaan!

Verschillende specialismen hebben aangegeven de diagnostiek aanvragen en polikliniek verwijzingen graag nog steeds te willen zien. Er is geen reden tot het uitstellen van een echo, er is ook geen reden tot uitstellen van verwijzing naar een specialist. Ook als de hulpvraag niet zo spoed lijkt te zijn, is de patiënt welkom.

Daarnaast ook aandacht voor de DD bij luchtwegklachten! Niet alles is COVID dus blijf goed alle mogelijkheden bekijken. Kan de zorgvraag ook iets anders zijn dan COVID? Als huisartsen zijn wij patroon-herkenners. Als iemand buiten het patroon valt, zijn wij oplettend. Maar het patroon van COVID kennen wij nog niet goed en hierbij kan de valkuil ontstaan dat het afwijkende patroon als COVID wordt bestempeld en mogelijk ten onrechte. Bij twijfel denkt de specialist ook hierin graag met u mee. Internist of longarts en kinderarts bij patiënten tot en met 17 jaar.
Evaluatie Triagecentrum en Corona Huisartsenpost
Ter informatie kunt u hier de evaluatie van de telefonie op ons Triagecentrum en het aantal consulten op de Corona Huisartsenpost inzien tot en met 6 april. Graag vertrouwelijk met deze informatie om te gaan. 
Herhaling testbeleid van 6 april
De GGD heeft gisteren nieuw beleid uitgezet voor zorgmedewerkers en patiënten. Voor de zekerheid vermelden wij nogmaals (net als gisteren) de consequenties van dit beleid.

Huisartsen en medewerkers werkzaam voor Hadoks
Meld u bij Hadoks via corona@hadoks.nl In overleg met het COVID huisartsenteam kan in voorkomende gevallen een test worden afgenomen.

Medewerkers van huisartspraktijken (doksterassistenten, POHs ed)
De indicerend arts voor deze medewerkers is de bedrijfsarts van uw huisartsenpraktijk. U kunt zich met deze vragen dus melden bij de bedrijfsarts en zij kunnen via de testlocatie GGD Haaglanden getest worden.

Overige zorgmedewerkers (oa van verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, thuiszorg, jeugdzorg, verloskundigen, kraamzorg, ambulancezorg)
De indicerend arts voor deze medewerkers is de bedrijfsarts van de instellingen waar ze werkzaam zijn. Huisartsen hebben daar geen rol in. Dit geldt ook voor ZZPers die werken in deze instellingen.

Patiënten testen
Op dit moment is er een zeer beperkte mogelijkheid om patiënten te testen. In uitzonderlijke gevallen en als het invloed heeft op het beleid voor verzorging of behandeling, kan in overleg met het Hadoks COVID huisartsenteam een test worden afgenomen. Neem daarvoor contact met ons op via corona@hadoks.nl

Ter info:
klik hier voor het stroomschema met betrekking tot testen
 
...