Hadoks Online lezen  |  Afmelden
Bericht voor huisartsen
9 april 2020 
Nieuwsbericht donderdag 9 april
Persoonlijke beschermingsmiddelen
In tegenstelling tot wat wij eerder gecommuniceerd hebben is het op dit moment moeilijk om als dagpraktijk aan chirurgische maskers te komen. Hadoks heeft opnieuw een verzoek neergelegd bij het GHOR voor extra chirurgische maskers, om deze zo nodig aan de dagpraktijken uit te leveren. Wij hopen jullie hier na het weekend verder over te kunnen informeren.
Insturen patiënten bij visites
Op dit moment is er zowel in het HAGA als het HMC voldoende capaciteit op de afdelingen. Mocht je tijdens een visitedienst besluiten een patiënt in te willen sturen, kan dit weer gewoon naar beide ziekenhuizen gebeuren. Nb Mocht een patiënt reeds in een van beide ziekenhuizen bekend zijn dan heeft het wel de voorkeur deze patiënt ook naar dat ziekenhuis in te sturen.
Nachtdiensten
Tijdens de nachtdienst op het HAGA moet er te allen tijde een consultdokter aan de Covid zijde aanwezig zijn en aan de “schone” kant. Er is dus maar een dokter beschikbaar voor visites. Mocht het vanwege drukte wat betreft visites nodig zijn een extra visitedokter in te zetten, moet hiervoor de E1 worden opgeroepen. Op die manier gaan we zo efficiënt mogelijk met onze PBM om. Gelukkig is het de afgelopen weken pas één keer nodig geweest een E1 dienst hiervoor op te roepen.
Enquête: Dienstdoen op de posten wel of niet afhankelijk van postcode praktijk
Vanaf 7 januari 2021 start het nieuwe rooster voor dienstdoen op de huisartsenpost. Voordat dit rooster wordt vastgesteld wil de Commissie Acute Zorg graag de mening van alle praktijkhouders weten over de vaste indeling per post. Meer informatie hierover kunt u vinden in de bijlage.

Via deze link kunt u als praktijkhouder de enquête invullen.

De enquête is niet anoniem. Wij vragen u uw naam en uw praktijk te vermelden zodat de Adviseur kwaliteit kan nagaan dat slechts 1 enquête wordt ingevuld per praktijkhouder. De resultaten worden verder anoniem verwerkt in het advies. Uitsluitend de Adviseur kwaliteit heeft inzage in de resultaten van de enquête per praktijkhouder.  U kunt de enquête invullen tot en met 24 april. 
 
Op basis van de uitkomst van de enquête geeft de commissie Acute Zorg een zwaarwegend advies aan de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur brengt dit advies informatief in bij het Coöperatie Bestuur. Vervolgens neemt de Raad van Bestuur van Hadoks een besluit.
 
Bij vragen/opmerkingen kunt u zich wenden tot Sandra Huisman, Adviseur kwaliteit (shuisman@hadoks.nl).
U kunt alle nieuwsberichten teruglezen op deze webpagina
 
...