Hadoks Online lezen  |  Afmelden
Nieuwsbericht voor huisartsen
14 april 2020 
Nieuwsbericht 14 april 
Wederom aanpassing testbeleid
Zoals gisteren genoemd in de nieuwsbrief, is het testbeleid wederom aangepast. Vandaag hebben wij meer informatie voor u.

Naast de reeds geadviseerde groep patiënten waarbij een test een verschil kan maken in behandel- of verzorgingsbeleid, is nu ook het advies om risicogroepen bij klachten te testen. Wij willen u er wel op wijzen dat als een patiënt milde klachten heeft, de kans op een vals-negatieve test groter is en dat het soms zinvol is om het testen uit te stellen. Mede gezien het beperkt aantal beschikbare tests willen wij u vragen hierin kritisch te blijven. 
De risicogroepen zijn als volgt gedefinieerd:
 • Leeftijd > 70 jaar
 • Leeftijd > 18 jaar EN
  • Diabetes
  • Chronische hartaandoening
  • Chronische longaandoening
  • Dialyse/status na niertransplantatie
  • Immuun gecompromitteerd
  • Woonachtig in instelling
Wilt u een patiënt laten testen en valt een patiënt tijdens uw Hadoks dienst in één van deze categorieën, dan is overleg met één van de huisartsen van het COVID-team niet meer nodig. U kunt de patiënt zelfstandig testen. Testmateriaal is zowel in de visiteauto’s als op de Corona Huisartsenpost aanwezig. Vergeet niet de eigen huisarts als aanvrager te noteren zodat de uitslag naar de eigen huisarts gaat.
 
Wilt u een patiënt laten testen vanuit de dagpraktijk, stuur dan een email naar corona@hadoks.nl. Vermeld hierbij duidelijk uw contactgegevens en de contactgegevens van patiënt inclusief BSN en telefoonnummer.
Chirurgische mondmaskers voor dagpraktijken
Vorige week kregen wij signalen dat het voor dagpraktijken niet meer mogelijk is om chirurgische mondmaskers te bestellen. Het is ons gelukt om een beperkte hoeveelheid te bemachtigen. Voor nu kunnen wij eenmalig 25 chirurgische mondmaskers per praktijkhouder beschikbaar stellen. Om de verdeling en uitgifte goed te laten verlopen willen wij u vragen om aan uw Hagro crisis-coördinator door te geven of u hiervan gebruik wilt maken. De coördinatoren kunnen na inventarisatie een e-mail sturen met de benodigde  hoeveelheden naar corona@hadoks.nl.
Mondmaskers Hadoks
De rijksoverheid heeft op 11 april een nieuw advies uitgebracht met betrekking tot het gebruik van mondkapjes. Voor een COVID-huisartsenpost adviseren zij een FFP1- of chirurgisch mondmasker. Als Hadoks hebben wij besloten om minstens een FFP1-masker te gebruiken.
Visitedienst met AIOS
Op dit moment is het in de visiteauto niet goed mogelijk om de geadviseerde 1,5 meter afstand te houden tussen huisarts, AIOS en mobiel assistent. Om deze reden kan de AIOS vanaf heden niet meer mee met de visitedienst. In de tussentijd werken wij hard aan een oplossing. Alleen 3e jaars AIOS die een zelfstandigheidverklaring hebben mogen zelfstandig de dienst doen. De opleider moet dan telefonisch bereikbaar zijn en mag dus niet meerijden.
Monitoring veel gebruikte medicatie
Momenteel is er nog voldoende voorraad bij de apotheken van de momenteel veel gebruikte middelen: midazolam, amoxicilline en azitromycine. Wij houden wel graag een vinger aan de pols. Mocht u onverhoopt samenwerken met een apotheek die deze middelen niet of onvoldoende kan leveren, wilt u dit dan melden op onze algemene mail: corona@hadoks.nl.
COVID-19 meldknop nu beschikbaar in zorgdomein
Zorgdomein ondersteunt het onderzoek van het Consortium Huisartsgeneeskunde door het proces van registreren van (vermoedelijke) COVID-19 patiënten te ondersteunen. Meer informatie is hier te vinden.
U kunt alle nieuwsberichten en belangrijkste afspraken teruglezen op deze webpagina
 
...