Hadoks Online lezen  |  Afmelden
Nieuwsbericht voor huisartsen
16 april 2020
Nieuwsbericht 16 april 2020
Testbeleid
Eerder deze week hebben we u al geïnformeerd over het nieuwe testbeleid nav de aangepaste richtlijn. Dit bericht heeft geleid tot een enorme toename in het afnemen van testen op de Corona Huisartsenpost en tijdens visites. Helaas is het aantal testen dat wij tot onze beschikking hebben nog steeds beperkt. Hierdoor dreigen wij binnenkort mis te grijpen.

Wij verzoeken u daarom met klem om een goede afweging te maken alvorens een test in te zetten. Wat ons betreft moet de uitslag van een test ook consequenties hebben voor behandel- en/of verzorgbeleid. Is dat niet het geval, dan verzoeken we u terughoudend te zijn met het inzetten van een test (ook al voldoet een patiënt wel aan de nieuwe criteria om te testen). Achter de schermen wordt er hard gewerkt om de testcapaciteit op te schroeven. Wij hopen u hierover na het weekend meer te kunnen melden.
Insturen patiënten tijdens visites
Op dit moment is de capaciteit op het HAGA (met name op de IC) beperkt. Mocht u tijdens een visitedienst besluiten een patiënt in te willen sturen, is het verzoek dit naar het HMC te doen. Echter, is de patiënt reeds in het HAGA bekend dan heeft het de voorkeur deze patiënt wél naar het HAGA in te sturen.
Insturen facturen
Facturen van de extra Covid-diensten kunnen worden gemaild naar factuur@hadoks.nl.
Zou u de factuur willen richten aan Hadoks Acute Zorg BV, ovv Corona-dienst en deze versturen in PDF formaat. Dank u wel voor uw medewerking. 
U kunt alle nieuwsberichten en belangrijkste afspraken teruglezen op deze webpagina
 
...