Hadoks Online lezen  |  Afmelden
Nieuwsbericht voor huisartsen 
17 april 2020
Nieuwsbericht 17 april
Aanvullende financiële ondersteuning voor Corona huisartsenposten
Wij zijn als crisisteam enorm trots op hoe we in een korte tijd gezamenlijk met alle huisartsen de zorg voor Coronapatiënten hebben weten vorm te geven. Vandaag aan het einde van de middag hebben LHV, VPH en INEEN gecommuniceerd over de afspraken m.b.t. de financiën van de Corona huisartsenpost. Deze afspraken zijn gemaakt gezamenlijk met de NZa en zorgverzekeraars. Zij stellen dat de benodigde huisartsencapaciteit op een Corona huisartsenpost in principe niet aanvullend wordt vergoed.

Wij gaan de aankomende dagen als crisisteam bekijken wat dit precies inhoudt voor de invulling van het rooster van de Corona huisartsenpost. Hierbij willen wij benadrukken dat ons streven is om dit met alle huisartsen te blijven doen, voor zover deze mogelijkheid er binnen de nieuwe regels is. 
Reserve visitediensten DagHAP
Door het afschalen van het Covid rooster is de Cov HC1 (gecombineerde consulten/visite dienst) doordeweeks komen te vervallen. De CovHC2A dienst zal vanaf nu bij drukte ingezet kunnen worden als extra visite dokter.
Beoordeling patiënten op Antoniushove en Westeinde 
We krijgen nog steeds veel vragen over het beleid van het beoordelen van patiënten op post Antoniushove en Westeinde met milde luchtwegklachten bij een andere ingangsklacht. Conform de richtlijn van de NHG mogen patiënten met een andere ingangsklacht dan luchtwegproblematiek, maar wel met enige verkoudheid/hoesten beoordeeld worden op de schone post. Het advies is dan wel om deze patiënten een chirurgisch masker te laten dragen tijdens beoordeling. Indien gewenst is er voor de beoordelend huisarts ook voldoende PBM aanwezig op deze posten.

In de praktijk blijkt dat het soms lastig is om bij telefonische triage een goede afweging te maken over de ernst van de luchtwegklachten bij patiënt. Wij hopen op begrip hiervoor en verzoeken u om bij twijfel hier flexibel mee om te gaan.
Insturen patiënten bij visites
Op dit moment is er zowel in het HAGA als het HMC weer voldoende capaciteit op de afdelingen. Mocht je tijdens een visitedienst besluiten een patiënt in te willen sturen, kan dit weer gewoon naar beide ziekenhuizen gebeuren. Mocht een patiënt reeds in een van beide ziekenhuizen bekend zijn dan heeft het wel de voorkeur deze patiënt ook naar dat ziekenhuis in te sturen.
Ophalen testen gedurende aanstaand weekend 
Star-SHL haalt komend weekend geen testen op de Corona Huisartsenpost en niet op de Kennedylaan. Aangezien afgenomen testen maar enkele uren buiten de koelkast mogen worden bewaard,  betekent dat alle testen die dit weekend afgenomen worden  verzameld moeten worden in de koelkast op de Corona Huisartsenpost Leyweg. Deze zullen daar pas maandagochtend worden opgehaald. Op de Kennedylaan is geen geschikte koelkast aanwezig, dus testen kunnen hier niet heen gebracht worden.
 
...