Hadoks Online lezen  |  Afmelden
Nieuwsbericht voor huisartsen
30 april 2020
Nieuwsbericht donderdag 30 april
Wijziging testen tijdens diensten
Testen op HAP HAGA:  vanaf vandaag wordt er op de HAP HAGA gebruikt gemaakt van het testmateriaal van de MCP (dus niet langer van het testmateriaal van Star-SHL). Eén keer per dag (doordeweeks en in het weekend) worden deze testen om 13 uur opgehaald door een bode van het LUMC. Testen moeten worden bewaard in de daarvoor aanwezige koelkast.
 
Voor testen die worden afgenomen tijdens visites tijdens de ANW uren geldt hetzelfde: vanaf vanavond wordt alleen nog testmateriaal van de MCP gebruikt. Alle auto's moeten er voor zorgen dat de afgenomen testen op de HAP HAGA terecht komen, zodat deze worden meegenomen door de bode van het LUMC.
 
NB op het aanvraagformulier van deze testen wordt gevraagd naar het emailadres en telefoonnummer van de eigen huisarts van de patiënt. Het vermelden van de naam van de eigen huisarts is hier echter voldoende (BSN nummer van patiënten is echter wel verplicht).
Testaanvragen vanuit de huisartsenpraktijk 
Huisartsen kunnen sinds vorige week patiënten aanmelden voor een test via de MCP bij het stadion van ADO Den Haag via mcp-west.nl. Meer informatie hierover vindt u hier en hier.  
 
Tot nu toe kon u voor het aanvragen van het testen van een patiënt aan huis een verzoek indienen via ons mailadres: corona@hadoks.nl. Vanaf aanstaande maandag, 4 mei zal er op de site van mcp-west.nl de mogelijkheid zijn om aan te geven dat uw patiënt aan huis moet worden getest of is er de keuze dat uw patiënt door een medewerker van het Rode Kruis wordt opgehaald om naar de teststraat te worden gebracht en terug.  Als u voor één van deze opties kiest staat duidelijk vermeld hoe u dit in gang kan zetten. Testaanvragen aan huis verlopen dus na het weekend niet langer via ons mailadres!
 
Mocht u het nodig vinden dat een patiënt aan huis wordt beoordeeld loopt de aanvraag hiervoor nog gewoon via het Triagecentrum: 070-3640576.
 
...