Hadoks Online lezen  |  Afmelden
Nieuwsbericht voor huisartsen
1 mei 2020
Nieuwsbericht vrijdag 1 mei
Handreiking regulier huisartsenzorg tijdens Corona pandemie
Vanuit Hadoks chronische zorg willen we u een handreiking geven met adviezen en richtlijnen over voorbereiding op een mogelijke start van de spreekuren en hoe u de huidige dagzorg  kunt organiseren. Klik hier voor de handreiking. 

De informatie wordt gebaseerd op de landelijke richtlijnen van het RIVM en de NHG en LHV. Aangevuld met de adviezen uit werkgroepen bestaande uit onder andere huisartsen, POH’s , praktijkmanagers, specialisten en vertegenwoordigers van de ziekenhuizen en collega zorggroepen.  

De ‘Handreiking regulier huisartsenzorg tijdens Corona pandemie’ geeft informatie over de volgende onderwerpen:
1.
Leveren van huisartsenzorg gedurende COVID- 19 pandemie tot 20 mei 2020
2. Opstarten van reguliere zorg
3. Chronische zorg
4. Aanvullende websites

Dit document wordt regelmatig geactualiseerd. Via de nieuwsbrief zullen we u hierover informeren. Ook zal het document terug te vinden zijn op de website van Hadoks onder de kop Zorgprofessional /Chronische zorg.  Mocht u vragen of tips hebben m.b.t. deze Handreiking, stuur dit dan naar chronischezorg@hadoks.nl
Update PMB advies
Vanmorgen is er een nieuw advies via de LHV en NHG uitgebracht rondom het gebruik van PBM. Samengevat adviseren zij het volgende:
 
PBM coronaspreekuur
Geen nieuwe inzichten.
 
PBM meerdere COVID verdachte visites na elkaar
 • Bij elke patiënt nieuwe handschoenen
 • De veiligheidsbril kunt u de hele dienst ophouden
 • Het mondmasker kan elke 3 uur gewisseld worden
 • Schort of witte jas na elke patiënt wisselen
PBM bij patiënten zonder (vermoeden van) COVID-19
Bij risicovolle handelingen*:
 • chirurgisch mondmasker
 • veiligheidsbril
 • bij voorkeur in combinatie met beschermende schort en handschoenen
* Risicovolle handelingen: diagnostische of therapeutische handelingen waarbij de zorgverlener met hoge frequentie, over langere tijd (per patiënt langer dan 3 minuten), zeer dicht (<30 cm) bij het gelaat van de patiënt komt. In het bijzonder als er bovendien de kans bestaat op contact met slijmvliezen in het mond-, neus-, keelgebied of waarbij handelingen hoesten of niezen mogelijk uitlokken.
 
Echter, zij stellen ook dat het praktisch vooraf lastig in te schatten is of je een risicovolle handeling uit zal voeren. Zij adviseren om te overwegen om in dat soort gevallen daarom standaard jezelf te bescherm met bovenstaande.
 
Om die reden hebben wij besloten om per direct de mogelijkheid te bieden om uzelf als arts op alle posten tijdens de schone spreekuren te beschermen met:
 • chirurgische mondmasker; wisselen na 3 uur of indien het nat is
 • handschoenen, wisselen bij elke patiënt
 • veiligheidsbril
 • witte jas of schort
Indien u hier gebruik van wilt maken kunt u de materialen via de postassistente verkrijgen.  
Gezien de beperkte voorraad schorten en witte jassen willen wij u vragen, indien in uw bezit, uw eigen witte jas mee te nemen. Let op: de jas dient vervolgens op 60 graden gewassen te worden.
 
Wij kunnen op dit moment nog niet overzien of deze nieuwe adviezen gevolgen hebben voor het aanleveren van chirurgische mondmaskers aan dagpraktijken via Hadoks. De bestellingen die op dit moment zijn gedaan en akkoord zijn gegeven kunnen gewoon opgehaald worden. In de loop van volgende week zullen wij met meer informatie komen over de mogelijkheid tot bestellen.
Bevrijdingsdag 
Bevrijdingsdag valt dit jaar in een lustrumjaar en wordt daarom door Hadoks als een officiële feestdag gezien. Ook overdag worden daarom de diensten door de acute zorg waargenomen.
 
...