Hadoks Online lezen  |  Afmelden
Nieuwsbericht voor huisartsen
7 mei 2020
Nieuwsbericht donderdag 7 mei
Evaluatie Corona Huisartsenpost
De Corona Huisartsenpost Haga; op vrijdag 20 maart hebben we de deuren geopend van deze vernieuwde post. In enorm korte tijd is de bestaande post uitgebreid van 6 naar 13 kamers, hebben we nieuwe werkstructuren opgezet, looproutes ingesteld, is er een geweldige inzet van huisartsen, verpleegkundige, postassistentes en zijn we na verloop van tijd ook een samenwerking aangegaan met Rode Kruis vrijwilligers. Alles om patiënten die mogelijk besmet zijn met het coronavirus de juiste zorg te bieden, te scheiden van niet-corona patiënten en ook om efficiënt om te gaan met beschermingsmiddelen. Wij waren al zeer enthousiast en trots maar na vandaag weten we ook dat het HagaZiekenhuis dit ook is. Dit kwam uit de evaluatie die vandaag tussen Hadoks en het Haga heeft plaatsgevonden.

Het Haga heeft aangeven dat zij zeer tevreden zijn over de goede samenwerking tussen Hadoks en het ziekenhuis. De overleggen die plaatsvinden tussen de specialisten van het ziekenhuis en huisartsen verlopen goed, de routing voor patiënten is duidelijk en alle Post medewerkers werken zeer vakkundig en professioneel. We hebben een goede basis neergelegd om de samenwerking met het Haga te versterken en uit te breiden.

De Corona Huisartsenpost blijft voorlopig als COVID post in gebruik.
Werkwijze spoedapotheek
De afgelopen dagen zijn er overdag verschillende recepten digitaal naar de Spoedapotheek gestuurd die naar de eigen apotheek gestuurd hadden moeten worden. We verzoeken u de juiste code in te voeren voor digitale verzending (of eventueel laten faxen door de postassistente).

Nu op de post in het HagaZiekenhuis ook weer niet COVID verdachte patiënten gezien worden, is de werkwijze van de spoedapotheek hier op aangepast.
  • Patiënten die op de gewone HAP gezien worden mogen in de apotheek de medicatie ophalen. In verband met de 1,5 meter afstand en de beperkte ruimte mogen er maximaal 2 patiënten tegelijkertijd in de wachtruimte aanwezig zijn. 
  • We merken de laatste dagen dat patiënten die gezien zijn op de COVID-post en waarschijnlijk niet besmet zijn, toch zelf verwezen worden naar de apotheek. Dit is niet het protocol. Wij verzoeken u alle patiënten die op de COVID-post gezien worden een briefje mee te geven met het speciale Corona telefoonnummer en de medicatie zo snel mogelijk elektronisch door sturen. Bij voorkeur geen papieren recepten meegeven. De patiënt wordt verzocht in de auto te wachten en medicatie bij het raam buiten op te halen of te laten bezorgen.
  • De spoedapotheek is open van maandag t/m vrijdag van 17.30 uur - 8.00 uur en in het weekend en op feestdagen 24 uur per dag. Buiten deze tijden kan de patiënt de medicatie krijgen via zijn eigen apotheek. Voor alle apotheken geldt dat als patiënten COVID-achtige klachten hebben, zij niet in de apotheek mogen komen. 
Actualisatie handreiking 
Vorige week is de 'Handreiking Reguliere huisartsenzorg tijdens de Corona pandemie' via de nieuwsbrief, per mail aan POH’s en praktijkmanagers verspreid en op de Hadoks website geplaatst.
Afgelopen dagen zijn over de volgende onderwerpen al weer nieuwe inzichten ontstaan.

Persoonlijke beschermingsmiddelen in de dag-praktijk                                        
Het gebruik van PBM is niet noodzakelijk bij een niet COVID verdachte patiënt en als het geen risicovolle handelingen betreft. Vanmiddag is in het regionaal overleg tussen Hadoks, SHG, A&Z, het HMC en het Haga ziekenhuis ook aangegeven dat de zorgprofessionals in het ziekenhuis in bovengenoemde situatie ook geen PBM dragen.

Testbeleid zorgpersoneel                                                                                  
Er hoeft niet gewacht te worden met testen tot er 24 uur symptomen zijn en de criteria voor werkhervatting na een positieve test zijn uitgebreid.

Verwijzing naar HMC en Haga Ziekenhuis
In bovengenoemd regionaal overleg is door de medisch specialisten nogmaals aandacht gevraagd voor de mogelijkheid van verwijzen van patiënten naar het ziekenhuis en ook voor diagnostiek. De reguliere ziekenhuiszorg is toegankelijk, verwijzingen worden in behandeling genomen en patiënten worden gebeld of krijgen een afspraak. Indien een huisarts problemen met verwijzen ervaart is het verzoek dit direct te melden aan:
- Sanne Gooskens, Programmamanager Zorg dichtbij & Relatiemanager verwijzers
@: verwijzer@haaglandenmc.nl
- Joke van Veen, Manager verwijzers HagaZiekenhuis
@: huisarts@hagaziekenhuis.nl
 
Een actuele versie van de handreiking vindt u hier
MCP twee weken operationeel
De Mobiele COVID-19 Post (MCP) is inmiddels bijna twee weken operationeel.
Voor de geïnteresseerden hebben is een korte rapportage opgesteld van de initiële resultaten.
Daarnaast staan ook enkele belangrijke ontwikkelingen en mededelingen vermeld. Klik hier voor de rapportage.
Onderhoud telefooncentrale LUMC
Op woensdagavond 13 mei 2020 vindt er onderhoud plaats aan de telefooncentrale van het LUMC. Als gevolg daarvan is het LUMC van 20:30 tot 21:45 uur zeer beperkt bereikbaar. Deze onderhoudswerkzaamheden zijn noodzakelijk om een stabiel functionerende telefooncentrale te waarborgen. Alle telefoonnummers (071) 526xxxx zijn onbereikbaar van buiten af: behalve de nummers van de kritische afdelingen: SEH, IC,GHL, FB bewaking en Hartbewaking. Deze afdelingen blijven dus onder hetzelfde nummer bereikbaar. Het hoofdnummer 0715269111 wordt doorverbonden naar de telefonisten. GSM’s blijven intern en extern wel bereikbaar.
 
...