Hadoks Online lezen  |  Afmelden
Nieuwsbericht voor huisartsen
13 mei 2020
Nieuwsbericht woensdag 13 mei 
Zoals u heeft gemerkt hebben we de frequentie van deze nieuwsberichten, gelukkig, kunnen verlagen. We proberen alle belangrijke nieuwsberichten te bundelen en met u te delen in 2 maximaal 3 nieuwsberichten per week.  
Testen bij de MCP 
Graag delen wij met u de tweede rapportage met betrekking tot het testen via de MCP. In deze rapportage leest u ook een aantal belangrijke mededelingen over onder andere de wijzigingen van de openingstijden en het aanvragen van de snelle testen. Lees hier de rapportage. 

Daarnaast vragen wij uw aandacht voor de onderstaande punten: 
- Voor CITO aanvragen in de dagpraktijk dient u uw eigen 06-nummer op te geven voor overleg. Mocht er echt een probleem zijn in uw eigen beschikbaarheid, dan kunt u bij uitzondering de gegevens doorgeven aan de telefoonarts op het Triagecentrum. Zorg dan dat u zelf doorgeeft dat er een uitslag verwacht wordt en geef door wat de vervolgactie dient te zijn.
- De standaard uitslagen van testen die u zélf aanvraagt komen binnen op het e-mailadres wat u invoert bij aanmelding voor de MCP.
Schone en vieze consulten 
Inmiddels is duidelijk dat de corona-zorg nog een tijdje zal doorgaan. Vooralsnog op de manier zoals die nu is ingericht. Maar we weten ondertussen ook al heel veel meer over dit virus. Buikklachten hebben vaker een andere oorzaak dan corona. Een wondje met milde luchtwegklachten hoeft niet meer in volledige bepakking gezien te worden. We krijgen nog steeds veel vragen over het beleid van het beoordelen van patiënten op de post. Hierbij (deels nogmaals) de volgende aanbevelingen:
  • Zie ook de richtlijn PBM gebruik van het NHG
  • Conform de richtlijn van de NHG mogen patiënten met een andere ingangsklacht dan luchtwegproblematiek, maar wel met enige verkoudheid/hoesten beoordeeld worden op de schone post (het zogenoemde hoestende snijwondje). Het advies is dan wel om de patiënt een chirurgisch masker te laten dragen tijdens beoordeling. 
  • Indien gewenst is er voor de beoordelend huisarts ook voldoende PBM aanwezig op deze posten. Goed om te onthouden: Als de arts een chirurgisch masker draagt, handschoenen aanheeft, spatbril en desgewenst een witte jas (of schort) dan is er voldoende bescherming indien een patiënt besmet is met corona. Uiteraard zien wij verdachte patiënten op de coronapost, maar mocht er een ‘zeer lage verdenking’ zijn welke toch positief blijkt, dan loopt u met bovengenoemde maatregelen zelf geen extra risico.
  • Het FFP2 masker is niet nodig als er geen aerosol vormende handelingen worden uitgevoerd (in de keel kijken wordt niet gezien als een aerosol vormende handeling).
  • Buikklachten met koorts, maar zonder hoesten, kunnen (indien gewenst) met beperkte middelen zelf gezien worden. Als er toch Corona is, dan is door afwezigheid van hoesten de kans op besmetting (met goede handhygiëne) tot het minimale beperkt. De kans in de komende maanden op andere buikproblematiek is groter dan de kans op Corona.
  • Voor patiënten zonder COVID verdenking gelden de volgende adviezen: indien langer dan 3 minuten op korte afstand (30 cm) van het gezicht wordt doorgebracht: minimale beschermingsmiddelen gebruiken. Zie NHG richtlijn.
  • We horen dat verschillende praktijken weer de ‘witte jas’ uit de kast heeft gehaald voor dit soort contacten.
  • We realiseren ons dat de richtlijnen steeds weer veranderen en aangescherpt worden. Graag uw begrip hiervoor.
In de praktijk blijkt dat het soms lastig is om in de dienst bij telefonische triage een goede afweging te maken over de ernst van de luchtwegklachten bij patiënt. Wij hopen op begrip hiervoor en verzoeken u om bij twijfel hier flexibel mee om te gaan.
Bandje praktijk
We bellen zelf regelmatig praktijken mbt uitslagen etc. Een aantal praktijken heeft nog steeds informatie over corona, alvorens tot een keuzemenu te komen. Dit kan oplopen tot enkele minuten. Voor de spoedlijn is dit niet wenselijk. Voor intercollegiaal overleg eigenlijk ook niet. Kunt u nog eens nagaan bij uw bandje wat er opstaat, of dit nog nodig is en of het anders moet/kan?
Corona@hadoks.nl
Dit mailadres wordt nog steeds dagelijks uitgelezen. Hierbij willen wij aangeven dat de mailbox op werkdagen tussen 8 uur en 17 uur wordt bijgehouden. In de ANW uren kunt u wel mailen, maar wordt deze niet meer uitgelezen. We verwachten in deze ANW uren inmiddels geen spoedvragen meer. Mocht er toch spoed zijn, dan kunt u via het Triagecentrum overleggen  met de bereikbaarheidsdienst.
TIP Haaglanden
Een spoedplaatsing van een patiënt in een eerstelijnsverblijf of VVT instelling is vaak erg bewerkelijk voor de huisarts. Hadoks werkt aan een betere toegankelijkheid en ondersteuning van huisartsen hierbij, overdag en in de ANW-uren. Sinds april 2020 is er daarom van 8:30-22:00 uur een Specialist Ouderengeneeskunde aanwezig op het Triagecentrum. De SO helpt bij de inschatting welke niveau van zorg nodig is en kan adviseren over de plaatsing. De SO is bereikbaar via het Triagecentrum op nummer 088 00250 80. De plaatsing van een patiënt gebeurt via TIP. Het is ons gebleken dat sommige huisartsen nog een foutief -ouder- nummer gebruiken en daardoor niet de juiste hulp krijgen. TIP is bereikbaar op nummer 070 7561666.
Aandacht voor kwetsbare patiënten
Vanuit Parnassia komt het signaal dat er sinds de maatregelen omtrent de Coronazorg meer aanvragen zijn voor crisis-beoordelingen en meer aanmeldingen bij de verslavingszorg. Het vermoeden bestaat dat niet alleen notoire zorgmijders, maar ook andere mensen met psychische klachten te laat hulp zoeken als een van de verklaringen voor meer crisisopnames. Zoals bij kwetsbare ouderen advanced care planning gedaan wordt, zo zouden ook de meest kwetsbare psychiatrische patienten benaderd kunnen worden om te inventariseren of ze het reden zonder extra zorg. Parnassia geeft aan dat er voldoende behandelmogelijkheden zijn voor zowel face-to-face contact, als online behandeling en dat de detoxklinieken open zijn voor nieuwe opnames. Voor opname kan uiteraard de sneltest gedaan worden.
 
...