Hadoks Online lezen  |  Afmelden
Nieuwsbericht voor huisartsen
15 mei 2020
Nieuwsbericht vrijdag 15 mei
MCP testen en uitslagen – aandachtspunten voor de ‘werkvloer’  

We merken dat er soms nog wat onduidelijk heerst over het testen via de MCP en de afspraken die hiervoor gemaakt zijn. Hierbij delen we deze nogmaals.

Aanvragend huisartsen in de dagpraktijk 

 • U kunt uw patiënt aanmelden via mcp-west.nl.  Noteer het MCP referentienummer wat u doorkrijgt in het dossier van uw patiënt. Aan dit nummer wordt de testuitslag gekoppeld.
 • Controleer uw eigen telefoonnummer en email-adres, hierop zal u de uitslag ontvangen.
 • Meld aan uw patiënt dat de testuitslag 24-48u kan duren. Dit is afhankelijk van het tijdstip van afname. Voor het weekend houdt dit in dat de uitslag pas op maandag via de eigen huisarts bekend wordt. 
 • De aanvragend huisarts is zelf verantwoordelijk voor de testuitslag en follow up. Ook voor de testen die doordeweeks zijn afgenomen ten tijde van een Hadoks consult of visite, bent u verantwoordelijk voor het doorgeven van de uitslag aan de patiënt. Deze uitslag heeft een zelfde doorlooptijd als de andere uitslagen.  
 • Als u van mening bent dat de testuitslag in de avond nog van belang is, dient u zelf de testuitslag in de gaten te houden in uw mailbox of op uw 06 nummer. Dit geldt ook voor de vrijdagavondBovenstaande geldt ook als u van mening bent dat een negatieve testuitslag van belang is voor verdere zorginzet of anderszins. 
 • Afwijkende uitslagen (lees; een positieve test) zal doordeweeks in de avond en nacht niet gecommuniceerd worden met de HAP. De volgende dag is vroeg genoeg. 
Consultartsen en visiteartsen die een test afnemen tijdens een Hadoks dienst  
 • Geef op het formulier duidelijk de naam en het praktijknummer van de eigen huisarts. Maak notitie in de P-regel dat u een test afneemt.  
 • Het praktijknummer van de eigen huisarts vind u in Topicus bij de gegevens van de patiënt onder de i.
 • Meld aan de patiënt dat de testuitslag bij de eigen huisarts komt! De uitslag kan 24-48u duren. Rond het weekend houdt dit in dat de testuitslag maandag na 8 uur bij de eigen huisarts kan worden opgevraagd (met in achtneming van de 24-48u).  
 • Alleen als u van mening bent dat eerdere communicatie over een testuitslag van wezenlijk belang is, kunt u dit aangeven op het aanvraagformulier. Noteer CITO (denk aan terminale setting, thuiszorg-situatie en dergelijke). Dit geldt alleen voor het weekend tussen vrijdag 17 uur en zondagavond 20 uur!  
 • Mocht bovengenoemd punt aangegeven worden, dan dient in de P-regel duidelijk aangegeven te worden wat de noodzaak van de urgentie is en welke vervolgactie nodig is. Bijvoorbeeld: terminale thuissituatie, uitslag van belang ivm beleid rondom PBM en verzorging, door te bellen aan pt. Controleer het telefoonnummer van de patiënt of verzorging voor de uitslag. 
 • De bereikbare COVID dokter zorgt voor adequate opvolging in het weekend. Uiteindelijk is het de bedoeling dat we deze taak gaan doorgeven aan de dienstdoende telefoondokters. Totdat dit proces goed loopt doen we het op bovenstaande manier.  
Dienstdoend telefoondokter - test aanvraag en uitslag  
 • De telefoonarts is niet verantwoordelijk voor testverzoeken zonder dat patiënten beoordeling behoeven. Deze aanvragen kunnen wij vanuit de dienst niet doen, omdat er geen acute zorgvraag is op dat moment. 
 • In geval van testverzoek vanuit een Specialist Ouderen geldt het volgende: de SO. ’s kunnen zelf testen aanvragen via het MCP indien ze dit noodzakelijk achten. Op het moment dat er oók een fysieke beoordeling nodig is, kan de swab direct afgenomen worden door de visitearts, conform beschreven onder het kopje ‘consult en visitearts’.  
 • Vragen rondom uitslagen horen niet als telefonische vragen op het Triagecentrum (patiënten zijn immers geïnformeerd wanneer de uitslag te verwachten). Er hoeft dus niet ‘gezocht te worden’ naar uitslagen.
 • In later stadium : het aannemen van de belangrijke COVID testuitslagen en follow up hiervan. 
 De triagist op het Triagecentrum
 • Vragen rondom uitslagen horen niet als telefonische vragen op het Triagecentrum (patiënten zijn immers geïnformeerd wanneer de uitslag te verwachten is en bellen hiervoor de eigen huisarts). Er hoeft dus niet ‘gezocht te worden’ naar uitslagen.
 • Er kan worden terugverwezen naar de eigen huisarts. 
 • Alleen als een uitslag van belang zou zijn, wordt er gebeld zodra de uitslag er is. 
Criteria COVID
De afgelopen weken zijn we steeds meer te weten gekomen over het Sars-Cov-2 virus. Zo weten we ondertussen dat een COVID besmetting zich op vele manieren kan uiten, lang niet altijd (alleen) met luchtwegklachten. Omdat dit regelmatig tot de discussie leidt of iemand op de “schone” of “vieze” HAP gezien moet worden hebben we hier kort een overzicht van de huidige criteria:
Vraag naar klachten die verdacht zijn voor COVID-19 (de anamnese kan meer of minder uitgebreid zijn):  
 • Nieuw ontstane klachten van hoesten, neusverkoudheid, keelpijn, (toename van) kortademigheid in rust of bij lichte inspanning  
 • Recent ontstane smaak- en/of reukverlies 
 • Koorts/verhoging* 
 • Plotseling opgetreden vermoeidheid*   
 • Gastro-intestinale klachten (diarree)*  
 • Hoofdpijn*  
 • Oogklachten passend bij conjunctivitis*  
 • Spier- en gewrichtspijnen*  
 • Huisgenoot met bewezen COVID 
* Met deze klachten kan niet goed onderscheid worden gemaakt tussen COVID-19 en andere ziektes. Als geïsoleerde klacht zijn ze weinig specifiek; in combinatie met andere klachten wordt COVID-19 waarschijnlijker.  
 
COVID verdacht 
- 1 of meerdere rode klachten
- Meerdere blauwe klachten
Niet Covidverdacht 
- 1 blauwe klacht zonder rode klacht
Inzet AIOS op de hap
Vanaf vandaag is het weer bij alle diensten toegestaan een AIOS mee te laten werken. Ook mogen derde-jaars AIOS zelfstandig hun diensten doen, uiteraard alleen als zij een bekwaamheidsverklaring daarvoor hebben. We verzoeken de opleiders van AIOS die zelfstandig dienst doen wel laagdrempelig bij te springen indien nodig. Uiteraard vragen wij aan iedereen om verstandig om te gaan met de PBM.
PBM vanaf heden landelijk aanvragen
Vanaf vandaag is het voor huisartsenpraktijken mogelijk om direct hun PBM-aanvraag door te geven aan het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH), via een speciaal aanvraagportaal. Ga hiervoor naar https://medbis.nl/html/medbis/registration en registreer uw praktijk. Mediq zal de producten uitleveren. Hiermee vervalt de optie om via Hadoks PBM te bestellen.
 
...