Hadoks Online lezen  |  Afmelden
Nieuwsbericht voor huisartsen
19 mei 2020
Nieuwsbericht woensdag 20 mei
Testuitslag
 • De uitslag voor een coronatest duurt 24-48 uur.
 • U ontvangt de uitslag op het mailadres wat u invult bij het aanvragen van de test
 • Mocht u geen uitslag ontvangen, kunt u bellen met 071-5269111 en vragen naar de dienstdoend MCP arts. Houdt het MCP nummer bij de hand.
 • Zorg dat u het MCP nummer in het journaal van uw patiënt noteert, dan is het altijd terug te vinden.
 • Het MCP is van plan om de uitslagen ook telefonisch naar de patiënt te sturen, u hoort nog wanneer dat doorgang vindt.
 • Als er op verzoek van de specialist ouderen voor een patiënt in het verzorgingshuis een test nodig is, kan die vraag bij de huisarts terecht komen. SO’s kunnen zelf testen aanvragen, echter nog niet alle SO’s hebben inlogmogelijkheden. Tot die tijd graag medewerking vanuit de huisartsen.
 • Als u nog geen inlog zelf heeft voor het MCP, kunt u dit aanvragen op info@mcp-west.nl . Geeft u hierbij uw mailadres, naam en BIG nummer op.
 • Er is in beperkte capaciteit beschikking over sneltesten. Wij vragen u om weloverwogen hiermee om te gaan.
 • Bij patiënten die ten tijde van een consult of visite getest zijn is vooraf geen MCP nummer beschikbaar. Ook deze uitslagen komen op uw mail binnen. Voor het opvragen moet dit middels het BSN nummer.
Cirteria COVID (herhaling, nu met kleur) 
De afgelopen weken zijn we steeds meer te weten gekomen over het Sars-Cov-2 virus. Zo weten we ondertussen dat een COVID besmetting zich op vele manieren kan uiten, lang niet altijd (alleen) met luchtwegklachten. Omdat dit regelmatig tot de discussie leidt of iemand op de “schone” of “vieze” HAP gezien moet worden hebben we hier kort een overzicht van de huidige criteria:
Vraag naar klachten die verdacht zijn voor COVID-19 (de anamnese kan meer of minder uitgebreid zijn):  
 • Nieuw ontstane klachten van hoesten, neusverkoudheid, keelpijn, (toename van) kortademigheid in rust of bij lichte inspanning  
 • Recent ontstane smaak- en/of reukverlies 
 • Koorts/verhoging* 
 • Plotseling opgetreden vermoeidheid*   
 • Gastro-intestinale klachten (diarree)*  
 • Hoofdpijn*  
 • Oogklachten passend bij conjunctivitis*  
 • Spier- en gewrichtspijnen*  
 • Huisgenoot met bewezen COVID 
* Met deze klachten kan niet goed onderscheid worden gemaakt tussen COVID-19 en andere ziektes. Als geïsoleerde klacht zijn ze weinig specifiek; in combinatie met andere klachten wordt COVID-19 waarschijnlijker.  
 
COVID verdacht 
- 1 of meerdere rode klachten
- Meerdere blauwe klachten

Niet COVID verdacht 
- 1 blauwe klacht zonder rode klacht
Psychische aspecten van COVID-19
PsyHAG, de vereniging van kaderartsen GGZ heeft een overzicht samengesteld met informatie over de psychische aspecten van COVID19. Klik hier voor meer informatie.
VVT aanvraag
We merken dat het proces rondom een VVT aanvraag niet altijd volgens protocol verloopt. 
De triage gebeurt te allen tijde middels de dienstdoende specialist ouderengeneeskunde. De SO geeft aan welke zorgplek er aangevraagd moet worden. Hierna kunt u zelf middels TIP de patiënt aanmelden. Geef aan dat de SO van dienst de triage reeds heeft gedaan.
Dit maakt dat de verdere aanmelding voor de VVT soepel verloopt.
Leidraad stollingsafwijkingen bij COVID-19
Zoals u vanochtend wellicht in het nieuws heeft gehoord zijn er nieuwe richtlijnen met betrekking tot stollingsafwijkingen bij COVID-19. Wij hebben voor u de leidraad die uitgegeven is door de NHG. Klik hier om het document te lezen.  
HagaNieuws voor verwijzers
Vandaag is er weer een nieuwe HagaNieuws voor verwijzers verstuurd. Klik hier om de nieuwsbrief te lezen. 
 
...