Hadoks Online lezen  |  Afmelden
Mei 2020
Handreiking reguliere huisartsenzorg tijdens de Corona pandemie
Enige tijd geleden is de 'Handleiding reguliere huisartsenzorg tijdens de Corona pandemie' via de nieuwsbrief en per mail aan POH's en praktijkmanagers verspreid en op de website van Hadoks geplaatst. Deze handreiking wordt up to date gehouden en aangepast indien nodig. De meest recente versie vindt u hier
Teleconsultatie via KIS: expertteams voor alle ketenzorgprogramma's
Soms is het advies van een collega welkom bij vraagstukken rondom de chronische zorg. Bijvoorbeeld wat betreft mogelijkheden rondom medicatie en het al dan niet doorverwijzen naar de tweede lijn. Daartoe is binnen Hadoks voor ieder ketenzorgprogramma een expertteam samengesteld. Elk expertteam bestaat uit kaderhuisartsen en een verpleegkundig specialist, die intensief samenwerken met diverse medisch specialisten en bijvoorbeeld de werkgroep Haagse Vaten.
 
Huisartsen en POH’s kunnen eenvoudig een teleconsultatie bij de expertteams aanvragen via het KIS  (zie hier de handleiding). Deze consultatie is onderdeel van het ketenzorgprogramma en er zijn geen kosten aan verbonden. Alle binnenkomende vragen worden vanuit de expertteams binnen vijf  werkdagen beantwoord (zie ook bladzijde 11 van de handreiking ‘Reguliere huisartsenzorg tijdens de Corona-pandemie’). Het doel is dat huisartsen en POH’s aldus laagdrempelig toegang hebben tot specifieke expertise.
Project OPEN

In de komende weken worden er flinke stappen gemaakt op weg naar Online Inzage. Hieronder vindt u alvast een eerste samenvatting. Later krijgen deze stappen ieder hun eigen uitgebreide introductie.

Momenteel loopt er een pilot voor Online Inzage. De eerste conclusies zullen wij presenteren in het Hadoks OPEN webinar op 24 Juni om 20:00 uur. Dit webinar geeft meer inzicht in de stappen die volgen, in de beste aanpak voor praktijken en in de verplichtingen voor de OPEN tegemoetkoming. Het webinar is bedoeld voor alle zorgverleners in de huisartsenzorg in de Haaglanden regio. De link van het webinar wordt gestuurd naar alle praktijkhouders en praktijkmanagers.
 
In de komende dagen sturen wij een bericht uit naar alle praktijkhouders om verslag te doen van de onderhandelingen van Hadoks met de ICT leveranciers van portalen. Dit bericht bevat enkele regionale prijsafspraken en is het startschot voor praktijkhouders om met hun ICT leverancier in gesprek te gaan over het portaal / eHealth pakket dat het beste past bij hun praktijk.
 
In de komende weken zal de eLearning worden aangeboden aan de praktijken die zich voor het OPEN programma hebben opgegeven. Het “dashboard” van deze OPEN eLearning zal worden gestuurd naar de praktijkhouder of andere praktijk-contactpersoon.
 
Op 30 Juni hebben alle ICT leveranciers van patiëntenportaal zich aan de zorgkoepels verplicht om hun patiëntenportaal voor Online Inzage (in geselecteerde dossiervelden) werkend te hebben. Ook Elektronische Inzage (inzage in gehele dossier ineens op USB stick) moet dan mogelijk zijn. Elektronische Inzage is vanaf dat moment een wettelijk patiëntenrecht.
 
In de loop van de zomer zal Hadoks u voorzien van materialen waarmee u uw patiënten kunt voorlichten en motiveren m.b.t. online inzage.

31 December 2020 is de laatste dag waarop u zich kan kwalificeren voor de financiële OPEN tegemoetkoming:. Daarvoor heeft uw portaal werkend, uw patiënten zijn voorgelicht, u en uw medewerkers hebben de eLearning succesvol afgerond en een aantal van uw patiënten gebruikt aantoonbaar actief online inzage.
 
Meet the experts: expertteam hart- en vaatziekten
Hieronder stelt het expertteam CVRM zich voor.

“Mijn naam is Margot van der Salm-Ravensbergen en ik werk sinds 2017 bij Hadoks (voorheen ELZHA). In 2008 rondde ik de opleiding tot verpleegkundig specialist af.  Bij Hadoks houd ik mij bezig met cardiovasculair risicomanagement (CVRM),  hart- en vaatziekten zoals hartfalen en ben ik lid van de werkgroep Haagse Vaten. Naast Hadoks ben ik werkzaam op de hartfalenpolikliniek in het Haga Ziekenhuis en in een huisartsenpraktijk.”
 
“Mijn naam is Barbara Veen-Reedijk en ik werk al twintig jaar samen in de een duopraktijk met mijn collega MJL van Beusekom. Daarnaast ben ik al ruim tien jaar als erkend kwaliteitsconsulent (EKC'er) betrokken bij nascholingen. In december 2019 heb ik mijn tweejarige opleiding tot kaderhuisarts op het gebied van hart- en vaatziekten  afgerond. Sinds drie jaar ben ik met veel plezier betrokken bij de ontwikkelingen rondom hart- en vaatziekten (HVZ) en het ketenzorgprogramma CVRM bij Hadoks (voorheen ELZHA) en de werkgroep Haagse Vaten.” 
 
“Mijn naam is Erik van Duin en sinds 2016 ben ik met veel plezier werkzaam als kaderhuisarts hart- en vaatziekten en de meesten hebben mij wel een keer voorbij zien komen tijdens een nascholing. In het licht van de juiste zorg op de juiste plek, willen wij nog meer een klankbord worden voor CVRM-gerelateerde vraagstukken binnen de eerste lijn. Samen met de collega’s binnen het expertteam is het streven u hier zo goed mogelijk bij te ondersteunen.”
Online bij- en nascholing: actuele ontwikkelingen
Binnen Hadoks Chronische Zorg wordt in samenwerking met de Hadoks Academie gewerkt aan een vernieuwd en aangepast aanbod van scholingen. Zodra hier meer over bekend is informeren wij u. Vragen of suggesties ontvangen wij graag via chronischezorg@hadoks.nl.
Online diabetescursussen
Stichting Langerhans heeft een aantal diabetescursussen omgezet naar een online cursus met behoud van accreditatie. Zorg dat uw diabeteskennis ook op peil blijft en kies een of meerdere nascholingen.

Klik hier
voor de scholingen van Langerhans. 

Save the date: voor mensen die zich hebben ingeschreven voor het Langerhanssymposium
Zoals u weet gaat het Langerhans-symposium in juni door de coronamaatregelen niet door. Het Langerhans-symposium zal dit jaar gehouden worden op een coronaveilige manier op dinsdag 27 oktober 2020. Over twee weken ontvangt u van ons alle informatie over dit symposium. Mocht u niet kunnen of ons coronaveilig symposium niet willen volgen, annuleren kan altijd bij ons. Maar ons advies: wacht eerst onze informatie over twee weken af.
Stap voor stap aan de slag met een gezondere leefstijl
In deze tijd zie je dat mensen met overgewicht en/of meerdere leefstijlziekten een grotere kans hebben op ernstige symptomen. Een gezonde leefstijl helpt de kans hierop te verminderen en vergroot de kans op een spoedig herstel. En bewegen is een heel belangrijk onderdeel van een gezonde leefstijl.
 
Daarom biedt de Bas van de Goor Foundation het 'Jouw Wandeluitdaging-programma' nu gratis aan! Met dit online wandelprogramma ontvangen deelnemers een trainingsschema met wandeltips, oefeningen en informatie over diabetes en een gezonde leefstijl. En dat een half jaar lang! Het is geschikt voor beginners (die 10 minuten kunnen wandelen) tot ervaren wandelaars (5 km tot 20 km).
 
Deelt u dit beweegaanbod onder de mensen die een extra steuntje kunnen gebruiken?
Zet u de eerste stap door uw patiënt uit te dagen voor 'Jouw Wandeluitdaging'?
Samen brengen we nog meer mensen in beweging!
 
Klik hier voor meer informatie.
Vacatures in het veld
POH Somatiek (Diabetes/CVRM)
Per 01-07-2020 zoekt huisartspraktijk Van Pelt in Voorburg een POH-S  met aandachtsgebied Diabetes en CVRM voor een halve of hele dag per week. Neem voor meer informatie contact op met de praktijk. www.huisartspraktijkvanpelt.nl  of 070 – 386 41 48.
  
POH Somatiek (Diabetes/CVRM)
Huisartsenpraktijk Buurma zoekt een POH voor haar praktijk in Voorburg.
Het gaat om een vacature  voor 8 uur startend per 1 augustus, werkdagen op de dinsdag.
Naast de CVRM en diabetes zal er in de toekomst ook uitbreiding plaatsvinden met de longzorg.
Heb je interesse? Neem dan contact op via 06-23107503 of nvbuurma@gmail.com.
Reacties graag voor 15 juni aanstaande.
 
...