Hadoks Online lezen  |  Afmelden
Nieuwsbericht voor huisartsen
29 mei 2020
Nieuwsbericht vrijdag 29 mei
Testen vanaf 1 juni
Per 1 juni kunnen alle Nederlanders zich laten testen op het coronavirus. Iedereen met milde klachten die mogelijk duiden op het coronavirus kunnen via een landelijk nummer een afspraak maken om zich te laten testen bij de GGD. Dit landelijk nummer wordt nog bekend gemaakt. Vergeet u niet deze informatie op uw website te zetten. 

Meer informatie over de rol van de huisarts leest u hier
Afschalen Rode Kruis medewerkers en aanpassing werkwijze afspraak maken
Gezien de afname van de drukte en het te verwachten langdurige karakter van de huidige werkwijze zullen vanaf dinsdag 2 juni minder Rode Kruis medewerkers op het Triagecentrum ons ondersteunen. We zijn zeer dankbaar voor de hulp van het Rode Kruis en blij dat we in een situatie zitten dat wij minder ondersteuning nodig hebben. Het kan hierdoor wel betekenen dat wanneer er veel huisartsen tegelijk bellen u een wat langere wachttijd heeft voordat u iemand aan de lijn krijgt. Wij vragen hiervoor uw begrip.
 
Verder zullen wij een kleine aanpassing doen in de werkwijze wat betreft het maken van een afspraak. Tot op heden belden de Rode Kruis medewerkers de patiënt voor een afspraak. Vanaf nu zullen wij u als huisarts het tijdstip van de afspraak doorgeven en u vragen om de patiënt in te lichten.
Denk aan de mogelijkheid om de patiënt te testen
Overweeg bij patiënten met langdurig bestaande klachten die niet heel specifiek zijn voor COVID, maar wel aanhouden, laagdrempelig een test te doen. Dit zodat u bij een negatieve test de patiënt zelf kan beoordelen en eventueel aanvullend onderzoek kan inzetten.
Aanpassing tarieven
Vanwege het Coronavirus en de kosten die deze crisis met zich meebrengt heeft Hadoks Acute zorg een nieuwe begroting voor het jaar 2020 bij de zorgverzekeraars ingediend. Na goedkeuring van de begroting heeft de NZA nieuwe tarieven bepaald voor een ANW consult en een ANW visite. De consulten op de Daghap blijven vooralsnog hetzelfde tarief. Het dagtarief op de Covid post zal binnenkort ook aangepast worden en zal zodra dit bekend is met u gedeeld worden.

Onderstaand de nieuwe tarieven die gelden per 1 juni 2020:
- Consult € 168,40
- Visite € 252,59
- Telefonisch consult € 25,00 (ongewijzigd)
- Consult op de DAG € 95,00 (ongewijzigd)
Rechtszaak inzake lek in systeem  bij Huisartsenpost Smash in zomer 2017
Gisteren is er een artikel op de website van Omroepwest geplaatst over een hack bij Huisartsenpost Smash. Dit zeer vervelende incident heeft plaatsgevonden in de zomer van 2017. Destijds is de website en het intranet van Huisartsenpost Smash gehackt. Een externe partij heeft zich wederrechtelijk toegang verschaft tot privacy gevoelige informatie van huisartsen en medewerkers van Smash. Er zijn géén gegevens van patiënten gehackt.

De dader was een zogeheten ‘ethische hacker’. Hij heeft zich destijds gemeld bij Smash en aangegeven dat hij de gegevens niet zou delen of gebruiken. Hij heeft een geheimhoudingsverklaring van Smash ontvangen en getekend. Smash heeft destijds aangifte gedaan van twee strafbare feiten; de hack en computervredebreuk. De uitspraak van de rechtbank hierin is over twee weken.

Alle bij Smash aangesloten huisartsen zijn na de aanval direct geïnformeerd over de hack en geadviseerd wachtwoorden te veranderen. Het systeem is onderzocht en gescreend op mogelijk zwakke plekken en door een betrouwbaar ICT bedrijf extra beveiligd.

Hadoks doet er alles aan om de privacy van patiënten, huisartsen en medewerkers te beschermen. Alle gegevens van patiënten, huisartsen en medewerkers zijn bij Hadoks ondergebracht in een systeem dat voldoet aan de geldende eisen van privacy en informatiebeveiliging. 

Heeft u vragen over bovenstaand incident dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van Hadoks.
Financiele risico's voor huisartsen bij vaccinaties verminderd
Donderdag 28 mei zijn met VWS aanvullende tegemoetkomingen afgesproken om de extra risico’s en kosten veroorzaakt door de coronacrisis niet bij de huisarts te laten liggen. LHV en VPH hebben met VWS aanvullende afspraken gemaakt over spillage, koelcapaciteit en vaccinatielocaties. Hiermee is er voor huisartsen meer duidelijkheid en zekerheid over de vaccinaties tegen pneumokokken en de griep. Klik hier voor het gehele artikel. 
Alle berichten en belangrijke afspraken
We hebben een overzicht op onze website staan met alle belangrijke afspraken gedurende de COVID crisis. Dit overzicht wordt regelmatig aangepast en is ook recentelijk aangepast. Klik hier om alle laatste afspraken op een rij te lezen. Ook kunt u hier alle verstuurde nieuwsberichten vinden. 
HagaNieuws voor verwijzers
Het Haga heeft een nieuw nieuwsbericht verstuurd naar alle verwijzers. Klik hier om het bericht te lezen. 
 
...