Hadoks Online lezen  |  Afmelden
Nieuwsbrief voor huisartsen,
POH en ketenpartners
juni 2020
Hart voor vrouwen
Vrouwen die tijdens de zwangerschap hypertensie, diabetes, (pre)eclampsie of HELLP-syndroom hebben doorgemaakt, lopen een hoger risico op hart- en vaatziekten. 
Om deze vrouwen een passend preventie- en zorgaanbod aan te kunnen bieden is een goede overdracht van 2e naar 1e lijn noodzakelijk en dienen deze vrouwen vervolgens periodiek gecontroleerd te worden op risicofactoren. Om deze vorm van integrale zorg in de regio Haaglanden mogelijk te maken werken vanuit de werkgroep Haagse Vaten gynaecologen, vasculair internisten, cardiologen, huisartsen en verloskundigen samen binnen het project Hart voor vrouwen dat door de LUMC campus onderzoeksmatig wordt ondersteund. Voor meer informatie klikt u hieronder op lees meer. 

Op 3 juni mocht Rimke Vos van de LUMC campus, bij BNR nieuwsradio het project toelichten. Klik hier voor het fragment. 
Lees meer
Reminder: deelname werkgroep 'Toekomst spoedzorg in de ANW'


Vorige week hebben we u gemaild met de uitkomsten over de enquête acute zorg en een uitnodiging voor deelname aan een van de werkgroepen die het beleid rondom de spoedzorg in de ANW verder gaan uitwerken in 4 thema’s:  

1. Acuut als het moet, morgen als het kan
2. Samenwerking in de acute zorg: één regionaal aanmeldpunt?
3. Samen verantwoordelijk voor ANW zorg
4. Jippie! Ik heb dienst!

Er is nog plek in de sub-werkgroepen voor een aantal huisartsen die op dit onderwerp mee willen denken. Naast huisartsen zullen er ook medewerkers van Hadoks (VS, (post/mobiel)assistenten, (fysiek/telefonisch)triagisten, teamleiders) deelnemen aan de werkgroep. De verwachting is om 2 a 3 keer digitaal bij elkaar te komen.

Meld u aan!
Wilt u meer weten over de werkgroepen of deelnemen aan een van de werkgroepen, stuur een mail - uiterlijk 14 juni - aan Debby Lappenschaar: dlappenschaar@hadoks.nl o.v.v. de werkgroep waaraan u wilt deelnemen. Ook graag vermelden of u praktijkhouder, waarnemer of HIDHA bent. 
Hadoks Webinar OPEN / Online inzage
Gisteren is de uitnodiging voor de Hadoks Webinar verstuurd. In dit Webinar bieden wij u een overzicht van de stappen die u moet nemen met betrekking tot de online inzage, presenteren wij de eerste resultaten van de OPEN pilot met voorlopers, voorzien wij u van informatie over de e-Learning en laten wij u de voorlichtingsmaterialen zien die u kunt gebruiken om uw patiënten te informeren. 

Heeft u geen uitnodiging ontvangen? Klik hier voor de uitnodiging. U bent van harte welkom om deel te nemen! 
Diëtisten weer op locatie
Sinds 11 mei mogen de diëtisten weer op locaties aan de slag. Daarnaast kunnen patiënten nog steeds telefonisch of via beeldbellen begeleid worden.

We merken op de spreekuren dat veel mensen het fijn vinden weer langs te kunnen komen. Uiteraard worden tijdens het spreekuur alle RIVM richtlijnen gevolgd en vragen we patiënten zo veel als mogelijk alleen te komen.

Ondervoeding
Waar we ons zorgen over maken is de ouderen die thuis zitten en minder zijn gaan eten. We krijgen geregeld een verwijzing om contact op te nemen met mensen in verband met ondervoeding. Waar mogelijk gaan we op huisbezoek, natuurlijk ook met de nodige voorzorgsmaatregelen en anders begeleiden we hen via de telefoon. We willen dan ook graag uw aandacht vragen voor het risico op ondervoeding bij deze groep patiënten. Stuur ze gerust naar ons door.

Voeding bij COVID-19
Ook hebben veel collega’s zich inmiddels verdiept in het belang van voeding na het doormaken van COVID-19. Het herstel vraagt veel van (ex)patiënten en daar is een voedingsadvies van groot belang. Met name rondom de inname van voldoende eiwitten. Dit is in veel gevallen 2x zo hoog als normaal en zonder ondersteuning lastig om te bereiken. Graag ook uw aandacht voor de patiënten die thuis COVID-19 hebben doorgemaakt. Ook zij hebben veel aan goede voedingsadviezen om te herstellen en herstellen daardoor sneller. 

Neem gerust contact op met de diëtist bij vragen.
Vertrek directeur Stichting Transmurale Zorg
Lisette van den Heuvel vertrekt als directeur bij Stichting Transmurale Zorg. Lees hier het volledige nieuwsbericht.
Lees meer
Webinar - Vereniging Arts en Leefstijl
Vereniging Arts en Leefstijl organiseert een tweetal Webinars met als onderwerp diabetes. Beide Webinars zijn geaccrediteerd.  
  • 11 juni - 20.00 tot 21.30 uur
    'Diabetes type 2: aandacht voor leefstijl is essentieel' door prof. dr. Hanno Pijl. Klik hier voor meer informatie. 
  • 29 juni - 20.00 uur tot 21.30 uur 'Bewegen als medicijn bij diabetes' door prof. dr. Henk Bilo en oud-topsporter Bas van der Goor. 
    Klik hier voor meer informatie.
Van arts tot arts
Klik hier voor de nieuwsbrief voor verwijzers van het HMC. 
 
...