Hadoks Online lezen  |  Afmelden
12 juni 2020
Nieuwsbericht vrijdag 12 juni 
Voortzetting COVID-HAP
Afgelopen week informeerden wij jullie dat vanuit het bestuurlijk ROAZ crisisteam (inclusief de Directeur Publieke Gezondheid en de zorgverzekeraars) de verplichting van een COVID-HAP is komen te vervallen. Na een peiling onder de praktijk houdende huisartsen, is op advies van het COVID-crisisteam door de Raad van Bestuur van Hadoks besloten om in de Hadoks regio de COVID-HAP te handhaven. Het ROAZ crisisteam ondersteunt deze Hadoks opstelling van harte, omdat hiermee onze COVID-HAP als “early warning system” kan fungeren voor een eventuele nieuwe Corona uitbraak.

Een ruime meerderheid van de praktijk houdende huisartsen heeft aangegeven het fijn te vinden dat de COVID-Hap doorgaat; 70% is voorstander. Diegenen die niet direct voorstander zijn hebben deels laten weten ook geen groot bezwaar te hebben om de COVID-HAP toch op de huidige manier voort te zetten.

Meerdere praktijkhouders hebben ons wel kenbaar gemaakt in de vakantie periode minimaal inzetbaar te zijn voor de COVID-diensten. Uiteraard gaan wij ons best doen om de COVID-diensten zoveel mogelijk in te vullen op een manier die voor iedereen aantrekkelijk is. Op donderdag 2 juli zullen wij inventariseren of er nog diensten open staan voor de vakantieperiode. Aan de waarnemend huisartsen en eventuele HIDHA’s het dringende verzoek om voor die tijd de diensten op naam te zetten. Mochten er onverhoopt nog diensten zijn, dan zullen deze door ons verdeeld worden onder de HAGRO’s. Het is goed om te weten, dat met de huidige bezetting er tot en met 6 september maximaal één keer een beroep gedaan kan worden op u als praktijkhouder. U kunt de factuur voor deze dienst declareren bij Hadoks.
Financiering HAP
We hebben recentelijk meerdere vragen ontvangen met betrekking tot de financiering van de Huisartsenpost en de verhoging van de tarieven. In de bijlage vindt u een uitleg hoe de Huisartsenposten worden gefinancieerd, de tarieven en de kosten van de inzet van huisartsen op de COVID-HAP. Klik hier voor de uitleg. 
Aanmelden patiënten voor COVID-HAP
Graag nog een keer uw aandacht voor de klachten waarmee u een patiënt kunt aanmelden bij de COVID-HAP:
 • Nieuw ontstane klachten van hoesten, neusverkoudheid, keelpijn, (toename van) kortademigheid in rust of bij lichte inspanning  
  • Recent ontstane smaak- en/of reukverlies 
 • Koorts/verhoging* 
  • Plotseling opgetreden vermoeidheid*   
  • Gastro-intestinale klachten (diarree)*  
  • Hoofdpijn*  
  • Oogklachten passend bij conjunctivitis*  
  • Spier- en gewrichtspijnen*  
  • Huisgenoot met bewezen COVID
* Met deze klachten kan niet goed onderscheid worden gemaakt tussen COVID-19 en andere ziektes. Als geïsoleerde klacht zijn ze weinig specifiek; in combinatie met andere klachten wordt COVID-19 waarschijnlijker. 

Maak voor u zelf ook een inschatting in hoeverre de klachten wel of niet op een nieuwe COVID kunnen duiden. Bedenkt u ook dat zonder hoesten of kortademigheid (en zonder koorts) de kans op COVID klein is. U stelt uw patiënt wel bloot aan besmetting bij insturen naar de COVID-HAP. (zonder hoesten is de verspreiding van COVID klein).  In een deel van de consultaanvragen zou volstaan kunnen worden met het dragen van een chirurgisch IIR masker, bril en handschoenen.
Testbeleid vanaf 12 juni
Vandaag, 12 juni, is de laatste dag dat patiënten via de MCP aangemeld kunnen worden. De werkwijze is nu als volgt:
 • Patiënten kunnen sinds 1 juni zelf bellen met 0800-1202.
  De teststraat bevindt zich in Nootdorp op P2 van het Van der Valk hotel langs de A12. Kom bij voorkeur met de auto.
 • Uitslagen van testen via de GGD gaan naar de patiënt zelf. De uitslag laat maximaal 48 uur op zich wachten, maar in de praktijk duurt dit 24 uur. De GGD ontvangt alleen positieve testuitslagen. Binnen de GGD wordt nog gezocht naar een mogelijkheid om de testuitslagen (zowel positief als negatief) te delen met de huisarts.
 • Indien u als huisarts het noodzakelijk vindt om een patiënt aan te melden voor een test aan huis, dan kan dat via ditzelfde landelijke GGD nummer. Ons dringende verzoek voor een intercollegiaal nummer ligt op dit moment bij de GGD. De thuistest zal door het Rode Kruis worden gedaan en de volgende dag worden uitgevoerd, ook in de weekenden.
 • CITO aanvragen zijn niet meer mogelijk aan huis via de GGD. Dit is helaas ook niet mogelijk aan huis via de andere laboratoria. Wel is er de mogelijkheid om bij spoed te overleggen met de medisch microbioloog van het HAGA ziekenhuis (070-2101010) of het HMC (088-9796673). U kunt met hen overleggen of u de test zelf afneemt of dat de patiënt naar het ziekenhuis komt.
 • Helaas konden wij nog niet testen of deze GGD route van aanmelden voor thuisafname goed loopt, aangezien het pas vanaf maandag geldt. Mocht u maandag (of later) tegen problemen aanlopen, dan horen wij dat graag van u. Belt u dan met het telefoonnummer wat u gebruikt voor het aanmelden van patiënten voor de COVID-Hap: 070-3640576
 • NON-COVID-verklaringen voor reizen naar het buitenland gaan niet via de huisarts. U kunt de patiënt verwijzen naar de reizigersadvisering van de GGD of de KLM Health Services via 020-2445210.
 
...