Hadoks Online lezen  |  Afmelden
Nieuwsbericht voor huisartsen
15 juni 2020
Nieuwsbericht maandag 15 juni
Bezetting COVID-HAP

Zoals vorige week al in de nieuwsbrief is gecommuniceerd zal de COVID-HAP voorlopig voortgezet worden. Om de bezetting hiervan voor de komende maanden zo snel mogelijk rond te krijgen worden morgen de diensten van week 31 tot en met week 35 te koop gezet.
Er is een aantal wijzigingen in de diensten: er zijn consultdiensten samengevoegd zodat de duur hiervan langer is. Wij hopen dat ze op deze manier aantrekkelijker zullen zijn voor waarnemers en praktijkhouders.
 
Maandag tot en met vrijdag:
- 9-17 uur visites (dat is de al bestaande COVHV)
- 9-17 uur consulten (deze komt in de plaats van de COVHc2B en COVHc4A)
- 13-21 uur consulten (deze komt in plaats van de COVHc3A en COVHC5)

Zondag:
COVHCW6 van 8-15 uur
 
Op donderdag 2 juli zullen wij inventariseren of er nog diensten open staan voor de vakantieperiode. Aan de (waarnemend-) huisartsen en HIDHA’s het dringende verzoek om voor die tijd de diensten op naam te zetten. Mocht er na 2 juli onverhoopt nog diensten openstaan, dan zullen deze door ons verdeeld worden onder de HAGRO’s. Het is goed om te weten, dat met de huidige bezetting er tot en met 6 september maximaal één keer een beroep gedaan kan worden op u als praktijkhouder. U kunt de factuur voor deze dienst declareren bij Hadoks.
Openstaande diensten week 26
Voor de komende 4 weken staan nog maar 2 diensten te koop:
- Cov HC3A 13-18 uur op woensdag 24-6
Cov HC2B 10-14 uur op donderdag 25-6
 
Graag verzoeken wij iedereen om te kijken of zij een van deze diensten zouden kunnen doen.
Als wij na 2 juli diensten toe moeten wijzen aan praktijken zullen we de praktijkhouders die deze diensten op naam hebben gezet vrijstellen.
Insturen Corona-HAP
Vandaag was een drukke dag op het Triagecentrum. Al vroeg op de dag waren we hierdoor telefonisch minder goed bereikbaar. Hierdoor hebben we vandaag wat kritischer moeten kijken naar de insturingen naar de COVID-HAP. We willen u graag nogmaals attenderen op de lijst met de ‘rode en blauwe’ klachten (klik hier) met de aanvulling dat daarbij dan ook medische noodzaak tot beoordeling moet zijn. COVID-verdacht maar niet ernstig ziek behoeft op zich geen beoordeling. Een test kan via de GGD worden aangevraagd middels het landelijk nummer 0800-1202.

We weten dat patiënten met minimale klachten toch COVID-positief kunnen zijn. De kans op overdracht van het virus als iemand niet hoest is echter klein en met gebruik van de juiste hygiëne maatregelen en beschermingsmiddelen in de dagpraktijk kunnen een aantal van de laag-verdachte patiënten daar zelf gezien worden. Er zijn nog steeds veel andere oorzaken naast Corona waarmee onze patiënten zich presenteren.

Voorbeelden consult-aanvragen
Hieronder een aantal voorbeelden van consult-aanvragen die ook in de eigen praktijk gezien kunnen worden:
- Langere tijd klachten van vermoeidheid en kortademigheid zonder koorts is een veelgehoorde klacht. Als een consult niet strikt dezelfde dag nodig is, is het laten afnemen van een Corona-test een overweging.  Bij een negatieve test kan verdere beoordeling in de dagpraktijk plaatsvinden.
- Koorts (zonder hoesten of benauwdheid) hoeft niet per se naar de COVID-HAP. Koorts met buikklachten kan corona zijn, maar kan zeker ook een cholecystitis of appendicitis zijn. Zonder bijkomende klachten van hoesten of benauwdheid kan ook beoordeling in de eigen praktijk overwogen worden, voorzien van de juiste PBM.
- Conjunctivitisklachten kán Corona zijn, maar kan nog veel andere oorzaken hebben. Als het oog/ de ogen bekeken moeten worden zou dit, zonder bijkomende andere klachten,  in de eigen dagpraktijk kunnen.
- Als de voorgeschiedenis van de patiënt wijst op een mogelijke andere oorzaak van kortademigheid (astma, hooikoorts, copd, hartfalen) kan bij afwezigheid van koorts, ook beoordeling op de eigen praktijk overwogen worden. Uiteraard voorzien van de juiste maatregelen.
Testen op HAP HMC
Moet een patiënt bij een consult in het HMC- Westeinde of Anthoniushove toch getest worden op COVID, ga dan te werk volgens dit protocol
Non-COVID verklaring
Voor een non-COVID verklaring willen wij u wijzen op de website van https://klmhealthservices.com/. Onder het kopje ‘medische keuringen’ vindt u de Coronatest. Voor een test kan een afspraak gemaakt worden, het telefoonnummer kan gevonden worden op de website. Daarbij ook informatie en veel gestelde vragen en antwoorden.
 
...