Hadoks Online lezen  |  Afmelden
19 juni 2020
Nieuwsbericht vrijdag 19 juni
Intercollegiaal nummer GGD voor huisartsen
De GGD heeft een intercollegiaal nummer voor huisartsen om een COVID-test aan huis aan te vragen: 06-25311460. 
Dit nummer is 7 dagen per week van 09.00 uur tot 17.00 uur bereikbaar.
Mobiel assistent
Vanaf heden gaat de mobiel assistent bij niet-COVID verdachte patiënten weer standaard mee naar binnen ter ondersteuning. Bij COVID-verdachte patiënten zal dit alleen het geval zijn op verzoek van de visitearts wanneer de situatie zo is dat extra hulp nodig is.
Aanvragen COVID-test door Specialist Ouderengeneeskunde
In de woonzorgcentra zijn de specialisten ouderengeneeskunde verantwoordelijk voor het infectie en preventiebeleid. De huisarts is de behandelend arts. Een COVID-test kan alleen aangevraagd worden door de behandelend arts. Wij hebben in het belang van de patiënt om alles zo snel mogelijk te laten verlopen, afgesproken dat in de voorkomende gevallen de specialist ouderengeneeskunde een COVID-test afneemt op naam van de huisarts. Het is dus mogelijk dat u een uitslag ontvangt terwijl u geen test heeft aangevraagd. 
Werkzaamheden PAM
Afgelopen week ontving u een factuur voor de inzet van de PAM in 2019. We hebben gemerkt dat deze factuur tot vragen leidt. Zoals iedere scholingsorganisatie voor huisartsen is er aan de Hadoks Academie een Perifeer Accreditatie Medewerker (PAM) met ondergenoemde taken verbonden. In onze regio is dat Marjon Tombrock (huisarts). De kosten van een PAM worden doorberekend aan de leden van Hadoks.

Een “jaarabonnement” ongeacht het aantal bijeenkomsten kost € 52,- per persoon voor leden van Hadoks. Voor niet-leden van Hadoks bedraagt de PAM-bijdrage € 57,20 per persoon. Als u geen lid bent van Hadoks en u heeft deelgenomen aan een toetsgroep, dan ontvangt u hiervoor ook een factuur.

De PAM verleent accreditatie aan deskundigheidsbevordering in vaste toetsgroepen (zoals FTO, intervisie, PATZ etc.). Daarvoor evalueert en beoordeelt de PAM de activiteiten van de toetsgroepen aan de hand van hun jaarplannen en jaarverslagen, ondersteunt en coacht EKC’en en stimuleert kwaliteitsverbetering in de regio. Hiermee bevordert de PAM het kwaliteitsbeleid in de eigen Hadoks academie.

We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben over de achtergrond van de door u ontvangen factuur. Mocht u in 2019 als niet-lid niet te hebben deelgenomen aan een toetsgroep en onverhoopt een factuur hebben ontvangen, dan kunt u een bericht sturen naar Academie@hadoks.nl.
Uitspraak inzake hack 
Eind mei hebben we u geïnformeerd over de rechtszaak inzake de hack bij Huisartsenpost Smash die heeft plaatsgevonden in de zomer van 2017 – klik hier voor het bericht.

Vrijdag 12 juni heeft de uitspraak van deze rechtszaak plaatsgevonden.  De rechtbank heeft bepaald dat Abdoul R. twee maanden de cel in moet waarvan één maand voorwaardelijk. De opgelegde straf komt overeen met de strafeis van het OM.

We zijn blij dat de rechtbank met deze uitspraak ook aan ‘ethische hackers’ het signaal afgeeft dat hacken strafbaar is.

Zoals eerder aangegeven doet
Hadoks er alles aan om de privacy van patiënten, huisartsen en medewerkers te beschermen. Alle gegevens van patiënten, huisartsen en medewerkers zijn bij Hadoks ondergebracht in systemen die voldoen aan de geldende eisen van privacy en informatiebeveiliging. 


Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van Hadoks.
 
...