Hadoks Online lezen  |  Afmelden
Juni 2020
Veranderingen in verwijzing naar Orthopedie HAGA
Op 29 juni opent het nieuwe Reinier Haga Orthopedisch Centrum haar deuren voor patiënten. Daarmee verandert ook de naam voor de verwijzing naar Orthopedie Haga.

Voor een verwijzing naar de orthopedie (Orthopedisch centrum) ziet u in ZorgDomein de volgende schermvermeldingen:

Volwassen kunt u doorverwijzen naar lokatie Leyweg (op de Sportlaan is er geen polikliniek orthopedie meer) of lokatie Zoetermeer. Verwijzing kinderorthopedie is ongewijzigd in Zorgdomein: HagaZiekenhuis JKZ. 

U kunt patiënten nu al verwijzen. Meer informatie staat op de nieuwe website van het RHOC
Laboratorium aanvragen
Vanaf 15 juni kunt u bij het HagaZiekenhuis digitaal laboratorium diagnostiek aanvragen. Klik op lees meer voor de uitleg hoe u dat kunt doen. Per 1 juli is er helemaal geen papieren uitdraai meer nodig.

Handig dat we patiënten geen papieren aanvragen meer hoeven mee te geven.
Lees meer
Laboratorium oproepen chronische zorg
Het HAGA lab heeft de afgelopen covid 19 periode het oproepen van patiënten niet stilgelegd maar het bloedprikken op afspraak aangeboden. Vanaf 15 juni verstuurt het HMC en SHL laboratorium weer oproepen tot bloedprikken voor chronische patiënten (ketens). Ook hier moet voor het bloedprikken een afspraak gemaakt.
Samenwerking 2de lijn met 1ste lijn
Hadoks heeft regelmatig overleg met HMC (de commissie versterking eerste lijn) en het HAGA (accountteam) over de transitie van zorg van 2de lijn naar 1ste lijn. De teleconsultatie en 1,5 lijnszorg meekijkconsult en Zicht op zorg zijn daar voorbeelden van.
 
Uw mening telt
Om deze transitie overleggen nog constructiever te laten verlopen willen we graag van u weten welke agendapunten/bespreekpunten u graag ziet die wij bespreken. U kunt deze mailen naar chronischezorg@hadoks.nl ter attentie van Nanette van Hooijdonk projectleider JZOJP of naar Loïse Jacz, accountmanager huisartsenzorg  LJacz@hadoks.nl. Ook als u in de tussentijd vragen of ideeën heeft over Juiste zorg op de Juiste plaats vernemen wij dit graag.
Inregelen overleglijn
Specialisten uit het ziekenhuis geven aan dat huisartspraktijken niet altijd snel te bereiken zijn. Soms is er alleen een spoedlijn ingeregeld, soms is de overleglijn als laatste optie in het telefoonmenu opgenomen.
Een vriendelijk verzoek om, i
ndien u nog geen overleglijn heeft, deze in te stellen en als optie 3 of 4 in het telefoonmenu op te nemen zodat de specialisten sneller bij de juist optie is.
(Na)behandeling Corona patiënten
Afgelopen donderdag verscheen het volgende bericht in het AD Veel coronapatiënten lopen speciale fysiotherapie mis: ‘Artsen verwijzen te weinig’

In het artikel wordt de werkgroep Luchtwerk genoemd. Deze werkgroep heeft regelmatig contact met onze Verpleegkundig Specialist Longzorg, ook over de noodzaak om patiënten op de juist wijze te verwijzen. Hadoks heeft een samenwerkingsverband met de fysiotherapeuten verenging Fysio Haaglanden en kan u helpen indien er in uw wijk behoefte is om de nazorg voor Corona patiënten multidisciplinair aan te pakken. Neem hiervoor contact op met Mandy Hessing - MHessing@hadoks.nl  
Werkgroep HOK (huiselijk geweld, ouderen- en kindermishandeling)
Door de Corona maatregelen is iedereen meer thuis dan voorheen. Dit kan voor gezinnen en relaties waar al langer spanningen waren de situatie verergeren. Ook kan het een hele nieuwe dynamiek veroorzaken in huishoudens, tussen partners en ook bij mantelzorgers bij wie voor de Corona crisis niets aan de hand leek.

Door de Corona maatregelen is iedereen meer thuis dan voorheen. Dit kan voor gezinnen en relaties waar al langer spanningen waren de situatie verergeren. Ook kan het een hele nieuwe dynamiek veroorzaken in huishoudens, tussen partners en ook bij mantelzorgers bij wie voor de Corona crisis niets aan de hand leek.

In de brochure van de Rijksoverheid wordt een oproep gedaan om in contact met kinderen en volwassen aandacht te hebben voor de thuissituatie en hierover in gesprek te gaan. Professionals hebben hierbij een handzaam overzicht waar ze meer informatie kunnen vinden over (gesprek)tips hoe te handelen bij een gespannen thuissituatie, het afwegingskader voor fysiek ontmoetingen/face-to-face contact, waar je op kunt letten bij vermoedens van onveiligheid en hoe doorloop je de stappen van de meldcode.
Bij vragen of onduidelijkheden m.b.t. de meldcode kunt u 24/7 (anoniem) contact opnemen met Veilig Thuis.
Brochure Rijksoverheid
Samen sterk in de regio: inventarisatie van expertise en interesse gebieden
Er komt steeds meer behoefte aan expertteams in de wijk door de toename van chronische zorg in de wijken en de toename van zorg vanuit de 2de lijn. Een bestaand voorbeeld hiervan is de VS-ouderen en SOG als aanspreekpunt voor alle huisartsen en POH ouderen in een wijk. Ook het expertteam hartfalen waar de VS en kaderarts CVRM regionaal aanspreekpunt zijn voor hartfalen.

Vanuit de 2de lijn en ook bij collega-huisartsen blijkt er behoefte te zijn om elkaars expertise en specialisaties te leren kennen. Het kan handig zijn om elkaars interessegebieden of specialisaties te weten zodat we elkaar makkelijker kunnen vinden en consulteren. Denk hierbij aan kaderartsen, maar ook andere specialisaties zijn interessant.

Binnenkort inventariseren we vanuit Hadoks wat u als huisarts voor interessegebied heeft en/of welke specialisaties u heeft. U krijgt hier op korte termijn een mailing over.
LHV en NHG advies verlengd tot 1 september 
NHG en LHV verlengen het advies aan huisartsen om geen bijeenkomsten bij te wonen (ook niet met minder dan 30 personen) met anderen dan hun eigen team en/of collega-huisartsen met wie zij dagelijks samenwerken.

Tot 1 september a.s. raden zij huisartsen en hun ondersteunend personeel af om externe bijeenkomsten, overleggen en vergaderingen van groepen zorgprofessionals bij te wonen die niet direct met patiëntenzorg te maken hebben of die niet noodzakelijk zijn ter voorkoming van verspreiding van COVID-19. In de afgelopen periode hebben veel huisartsen zowel in de patiëntenzorg als voor vergaderingen, bijeenkomsten en scholingen ervaringen opgedaan met digitaal overleg. Zij raden u aan om dit de komende periode te blijven doen.
 
...