Hadoks Online lezen  |  Afmelden
26 juni 2020
Nieuwsbericht vrijdag 26 juni
Bezetting COVID-HAP
De afgelopen week bemerken wij een verdere daling van het aantal bezoeken en visites via de COVID-HAP. Wij zullen aankomende week kritisch kijken hoe de formatie voor aankomende zomer vorm gegeven moet worden.  Wij zullen u hierover in de loop van volgende week verder informeren.
Triagecentrum
Er zijn weer een aantal verbeteringen doorgevoerd in het Triagecentrum.
We hopen dat u alleen de voordelen ervan merkt in de vorm van meer rust op de werkvloer. Het zou kunnen dat u er vragen over krijgt. Hieronder de veranderingen die voor u van belang kunnen zijn.
- De triagiste hoort alleen nog de spoedlijnbel (hard) – de andere (toeters en) en bellen zijn weg
- De beller kan tijdens de wachttijd het BSN van de patiënt invoeren, bij een juiste BSN zie je deze in het aangeboden gesprek (pop up links boven in Vtel) en wordt automatisch deze ingelezen in BSN regel Topicus. Dit geldt niet voor de spoedlijn.
- Ook op de coronalijn/ intercollegiale lijn wordt er gevraagd naar het BSN nummer van de patiënt. Als u geen patiënt wilt aanmelden maar een algemene vraag heeft kunt u gewoon wachten zonder een BSN nummer in te toetsen. U krijgt dan de triagist aan de lijn.
- Een aantal (wacht) teksten zijn aangepast waarin het veel duidelijker (en strenger) is waarvoor we echt zijn.
Agenda planning
We hebben meerdere meldingen vanuit het Triagecentrum gekregen dat het soms niet goed loopt met de agenda op de posten. Het beeld is dat er geschoven wordt met (afgesloten) consulten. Afspraak is echter dat de consulten gewoon afgehandeld dienen te worden en er niet meer geschoven wordt in de agenda. Mocht u tegen zaken aanlopen, laat het dan tijdens de dienst weten aan de postassistente, dan kan zij samen met het Triagecentrum naar een oplossing zoeken.
U4/U5 > terugverwijzen zelfverwijzers in ANW-uren
In maart is er gestart met het actief terugverwijzen in ANW-uren van zelfverwijzers ná fysieke triage met een U4 en U5 uitkomst naar de eigen huisarts de volgende dag. Door COVID is dit nog niet goed van de grond gekomen, aangezien er nagenoeg geen zelfverwijzers meer waren. Dit is recent weer onder de aandacht van de medewerkers op de posten gebracht. Wel is gezegd dat er pas naar huis gestuurd mag worden nádat de patiënt door de fysiek triagist getrieerd is.
In memoriam
Met leedwezen hebben wij kennis genomen van het overlijden van huisarts M.J. Eekhof op 15 juni. 
Huisarts Eekhof was de laatste jaren actief als waarnemer voor Hadoks. Wij wensen de familie veel sterkte met dit grote verlies. Klik hier voor de rouwkaart.
 
 
...