Hadoks Online lezen  |  Afmelden
Nieuwsbrief voor huisartsen,
POH en ketenpartners
euwsbrief
Juli 2020
Zorg in zicht
Vorig jaar heeft een geslaagde bijeenkomst ‘Samen Sterk’ plaatsgevonden, waarbij huisartsen van alle huisartsorganisaties in de regio en specialisten van het HagaZiekenhuis en Haaglanden Medisch Centrum samen hebben nagedacht over de invulling van de Juiste Zorg op de Juiste Plek.

N.a.v. deze bijeenkomst is het project ‘Zorg in zicht’ gestart, waarvoor een werkgroep is ingericht. In deze werkgroep zijn huisartsen en oogartsen uit de regio betrokken. Maaike Lunstroot is als huisarts vanuit Hadoks betrokken bij deze werkgroep.

Lees meer over het project en de eerste stappen die genomen zijn om de toegangstijd terug te brengen van 30 weken naar 2 tot 4 weken. 
Lees meer
Samen op weg naar een rookvrije generatie en een gezonder Den Haag!
Onlangs hebben de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds een nieuw initiatief gelanceerd: ‘Samen op weg naar een rookvrije generatie’. Hun doelstelling: “Rookvrij opgroeien willen wij vanzelfsprekend maken. Ieder kind dat geboren wordt, moet de kans krijgen om volledig rookvrij op te groeien.” De feiten zijn immers bekend: roken is de belangrijkste beïnvloedbare oorzaak van ziekte en sterfte in Nederland, met jaarlijks bijna 20.000 sterfgevallen – en 2.000 tot 3.000 slachtoffers vanwege meeroken.
 
Vanzelfsprekend ondersteunt Hadoks dit initiatief van harte. Mede namens Haagse Vaten en Haagse Longen willen wij u uitnodigen om met uw praktijk aan te sluiten bij het initiatief van de Rookvrije Generatie. Praktijken kunnen op verschillende manieren deelnemen. Naast het adviseren van patiënten om te stoppen met roken  en/of een stoppen-met-roken-training aan te bieden, kunt u ook uw praktijk en omgeving aanpakken, zoals gezondheidscentrum Statenkwartier heeft gedaan. Hadoks denkt graag met u mee en wil praktijken hulp bieden om dit te realiseren.
 
Lees via de link hieronder de ervaringen van huisarts Barbara Veen, huisarts bij gezondheidscentrum Statenkwartier: “Bij ons hoeven patiënten met longziekten niet meer langs een rookhok naar de fysiotherapeut”
 
Heeft u interesse om mee te doen? Neem dan contact op met Mandy Hessing, coördinator chronische zorg, via  mhessing@hadoks.nl
Lees meer
Haagse Longen
Via de link hieronder kunt u meer lezen over de regionaal formularium inhalatiemedicatie. Vanuit de werkgroep Haagse longen, bestaande uit organisaties in de eerste lijn, tweede lijn en apotheken, is er een nieuwsbericht opgesteld en kunt u een animatie bekijken als toelichting op het formularium. 
Lees meer
Aanpak werkdruk tijdens ANW uren
De commissie Acute zorg heeft afgelopen tijd gekeken naar manieren waarop de werkdruk verlaagd zou kunnen worden. Hieruit zijn twee projecten ontstaan:

Start pilot: Consultduur vanaf 1 juli op alle posten naar 15 minuten per patiënt
Per 1 juli zal de consultduur op alle posten van 10 minuten naar 15 minuten verlengd worden. De agenda was al op 15 minuten ingesteld op Antoniushove en dit zal dus nu ook voor het Westeinde en het HAGA gaan gelden.

De acute zorg commissie zal de pilot in de vergadering van september evalueren op:
- Drukte in de nacht: mogelijk wordt het in de nacht drukker doordat patiënten worden doorgeschoven.
- Aantal U2’s: U2’s kunnen ook zonder plek worden ingeboekt in de agenda.
- Aantal telefonisch afgehandelde consulten: door minder beschikbare plekken is strenge triage noodzakelijk. Alleen indien echt een consult nodig is, is een plek beschikbaar. Momenteel wordt 55% telefonisch afgehandeld door het triagecentrum (dit lag voor de Covid op 45%)
- Meer noodzaak om U4 en U5 zelfverwijzers met zelfzorgadvies naar huis te verwijzen (zie apart bericht over deze nieuwe werkwijze)
- Betere spreiding werkdruk over de posten. Indien Westeinde en Haga volgeboekt zijn, moet de patiënt wel naar Antoniushove.

Zelfverwijzers op het Westeinde en het HAGA met U4 en U5 later op de avond met zelfzorgadvies naar huis
Zelfverwijzers met een urgentie uitkomst U4 en U5 die zich later op de avond melden zullen vanaf heden met een 'zelfadvies' naar huis gestuurd worden. De fysiek triagist zal dit overleggen met de VS (bij voorkeur) of huisarts. U kunt aldus sporadisch gevraagd worden door de fysiek triagist om een zelfzorgadvies te fiatteren.

De postassistente belt  de volgende dag de eigen huisarts voor een warme overdracht. Indien de zelfverwijzer geen eigen huisarts heeft dan krijgt de zelfverwijzer met U4 voor de volgende dag een afspraak op de DagHap (op vrijdag en zaterdag is dat een afspraak op de post). Een U5 krijgt geen afspraak.

De fysiek triagisten (verpleegkundigen met BIG registratie) voeren deze nieuwe werkwijze uit. Het management van de acute zorg heeft dit afgestemd met het management van de SEH’s van de beide ziekenhuizen (Westeinde en HAGA) en hebben alle fysiek triagisten, postassistenten en verpleegkundig specialisten uitgebreid over geïnformeerd o.a. door middel van een werkinstructie
E-dienst
De commissie acute dienst heeft de procedure inzetten van de E-dienst aangepast:
  • Duidelijker verwoord wanneer de E11 of E12 ingezet moet worden. De E11/E12 is oproepbaar tot 16:00 uur op zaterdag en zondag.
  • Eerst moeten andere mogelijkheden/ middelen worden geprobeerd voordat een E-dienst wordt opgeroepen
  • De beslissing om de E-dienst in te schakelen wordt genomen door de bereikbaarheidsdienst samen met de telefoonarts nadat een of meerdere huisartsen en VS’en op de posten telefonisch zijn gehoord over de omvang van de drukte of calamiteit.
  • Geen Uzi-pas is geen reden voor inzet E-dienst
Ledenraad bijeenkomst 6 juli
Op 6 juli vond er een live Ledenraad bijeenkomst plaats in het Fletcher hotel te Leidschendam. Tijdens deze bijeenkomst zijn een drietal onderwerpen besproken. Via de link vind u een korte samenvatting van de bijeekomst. 
Lees meer
Teleconsultatie via KIS: expertteams voor alle ketenzorgprogramma’s 
Soms is het advies van een collega welkom bij vraagstukken rondom de chronische zorg. Bijvoorbeeld wat betreft mogelijkheden rondom medicatie en het al dan niet doorverwijzen naar de tweede lijn. Daartoe is binnen Hadoks voor ieder ketenzorgprogramma een expertteam samengesteld. Elk expertteam bestaat uit kaderhuisartsen en een verpleegkundig specialist, die intensief samenwerken met diverse medisch specialisten en bijvoorbeeld de werkgroep Haagse Longen.

Huisartsen en POH’s kunnen eenvoudig een teleconsultatie bij de expertteams aanvragen via het KIS  (zie hier de handleiding). Deze consultatie is onderdeel van het ketenzorgprogramma en er zijn geen kosten aan verbonden. Alle binnenkomende vragen worden vanuit de expertteams binnen vijf  werkdagen beantwoord. Het doel is dat huisartsen en POH’s aldus laagdrempelig toegang hebben tot specifieke expertise.

Klik hieronder op de link om het Experteam COPD-Astma te leren kennen. 
Lees meer
Bent u al aangesloten bij het Haagse Huisartsenpraktijk Managers netwerk?met
In 2019 is het Haagse Huisartsenpraktijk Managers netwerk (HHM) opgericht. De meeste  praktijkmanagers uit de regio zijn inmiddels  aangesloten echter nog niet allemaal. Bent u praktijkmanager? Zoekt u naar collega’s waar u ervaringen mee kan delen en samen kunt hoe kijken hoe problemen in de huisartsenpraktijk op te lossen. Meld u dan aan bij dit netwerk via Ali Akram, akram@praktijkberestein.nl.   
Lees meer
Vacature huisartsenkoor Den Haag
Het huisartsenkoor bestaat bijna 10 jaar. Daar zijn we heel trots op. In 2021 vieren we dit met een concert in het theater. Hiervoor zijn de voorbereidingen al gestart.

De specialiteit van onze groep is dat we een heel breed repertoire ten gehore brengen volgens de Vocal Leadership (vocalleadership.nl) methode. Van Bach tot Gospel en Taize tot Jazzy standards.
Wil je af en toe een solo zingen? Of juist in een kwartet? Bij ons is het allemaal mogelijk. Tijdens concerten worden we begeleid door een band.

Grijp je kans als je deel wilt uitmaken van deze gezellige en ambitieuze groep. Ben je geen huisarts of medisch specialist? Geen probleem. Waag een poging en meld je aan bij dirigent b.vanspronsen@xs4all.nl.
Een vereiste is wel dat je toon kunt houden en zelfstandig je partij in kunt studeren.
Er zijn 3 vacatures voor de bas en tenor stemgroepen. Een hoge sopraan is ook welkom.

Voor een indruk van het koor, kijk hier
Nieuwsbrief HagaZiekenhuis
Klik hier voor de nieuwsbrief van het HagaZiekenhuis. 
Nieuwsbrief HMC
Klik hier voor de nieuwsbrief van het HMC. 
 
...