Hadoks Online lezen  |  Afmelden
Nieuwsbericht maandag 20 juli
Voortzetting Covid-post na 4 september
Na raadpleging van alle Hagro’s is half juni besloten de Covid-post voort te zetten tot in ieder geval de eerste week van september.
Op dit moment is het aanbod van Covid-verdachte patiënten op de post gelukkig laag. Het is echter lastig een goede voorspelling te doen over het verloop van het aantal patiënten de komende maanden. Om die reden kunnen wij nu geen uitspraak doen over het wel of niet voortzetten van de Covid-post na 4 september.
Mochten de patiënten aantallen zo laag blijven als nu, dan zal er in overleg met de Raad van Bestuur besloten kunnen worden om de Covid-post stop te zetten. Mocht het aanbod aan patiënten onverhoopt weer toenemen, dan kunnen we begin september besluiten de post toch open te houden. Omdat deze beslissing t.g.v. de vakantie pas laat genomen zal worden, zullen wij opnieuw een beroep doen op uw flexibiliteit en bereidheid mocht er begin september voor gekozen worden de post langer open te houden.
 
Herregistratie
Wij hebben de laatste weken veel vragen ontvangen over de Covid-diensten en hoe deze meetellen voor herregistratie.
Meer informatie hierover vindt u op de Ismash site, onder het kopje Rooster-roosteruren.
 
Testen voorafgaand aan opname VVT
Met de VVT-instellingen in de regio zijn de volgende afspraken gemaakt over de verplichte Covid-test voorafgaand aan een opname van een patiënt in een VVT-instelling:
  • Heeft een patiënt klachten verdacht voor Covid, dan loopt de test via de huisarts (via GGD of huisarts zelf)
  • Heeft een patiënt geen klachten verdacht voor Covid, dan wordt de patiënt in quarantaine opgenomen en verloopt de test via de VVT-instelling zelf
 
Beleid na terugkomst “Oranje”-gebieden
Op de site www.nederlandwereldwijd.nl staat informatie over reizen naar het buitenland. Bij terugkomst uit een oranje land is er een hoger Covid-risico en is het advies om 2 weken in quarantaine te blijven. Houd hier ook rekening mee bij de telefonische triage van patiënten die uit een “oranje” gebied terugkeren.
 
Zorgmedewerkers inzet en testbeleid
Via onderstaande link vindt u informatie over inzetbaarheid van zorgmedewerkers bij klachten en het huidige testbeleid voor zorgmedewerkers:
https://lci.rivm.nl/lci.rivm.nl/covid-19/bijlage/zorgmedewerkersinzetentestbeleid
 
...