Hadoks Online lezen  |  Afmelden
Nieuwsbericht maandag 3 augustus
Voortzetting Covid-post na 5 september
Aangezien de patiënten-aantallen op de Covid-post de afgelopen weken weer langzaam aan het toenemen zijn en de verwachting is dat dit na de vakantie alleen maar verder zal toenemen, is er besloten het huidige Covid-rooster ook in september voort te zetten. Hiermee komen we ook tegemoet aan de wens vanuit het ROAZ.
Dit betekent dat we in september (7 september t/m 2 oktober) bezetting zoeken voor de volgende diensten:

Maandag t/m vrijdag:
CovHV            9.00 – 17.00 uur (á 70 euro/uur)
Cov HC8          9.00 – 17.00 uur (á 70 euro/uur)
Cov HC10        17.30 - 23.00 uur (á 85 euro/uur)
 
Zondag:
Cov HCW6       8.00 – 15.00 uur (á 85 euro/uur)
 
Het rooster hiervoor zal a.s. woensdag 5 augustus om 17.00 uur op de site beschikbaar komen.
Wij hanteren geen maximaal aantal diensten per persoon. Mocht u graag een dienst op uw naam willen zetten, wees er dan op tijd bij.
 
Laatste openstaande Covid-diensten voor augustus
Gelukkig is ondertussen het grootste deel van de extra Covid-diensten voor de komende weken ingevuld. Voor de volgende diensten zijn we nog wel op zoek naar bezetting:

Maandag 17 augustus en maandag 24 augustus, van 17.30 - 23.00 uur

U mag voor deze diensten een factuur sturen á 95 euro/uur naar: factuur@hadoks.nl, o.v.v. Hadoks Acute Zorg BV.
Bent u bereid om een van deze diensten te doen, stuur dan een mail naar jkant@hadoks.nl.
 
Coördinerende rol VS op de Covid-post
De afgelopen weken hebben we van meerdere huisartsen die dienst hebben gedaan op de Covid-post, het signaal gekregen dat zij de organisatie en coördinatie op de post niet duidelijk vonden. Zeker nu we mogelijk aan de vooravond staan van een tweede golf, hebben we besloten de aansturing op de Covid-post te verbeteren.
Vanaf vandaag ligt de verantwoordelijkheid van de coördinatie op de Covid-post weer bij de VS (net als tijdens de eerste piek).
  • Aan het begin van de dienst wordt er gestart met een gezamenlijke briefing, waarin de VS iedereen kan vertellen wat er van hem of haar verwacht wordt
  • De VS is gedurende de gehele dienst aanwezig als aanspreekpunt voor de huisartsen en postassistentes
  • De VS is tevens aanspreekpunt voor de coördinerend triagist (CT) en BD van de teamleiders
  • De VS heeft oog voor de agenda en neemt zo nodig contact op met het triagecentrum, mocht de agenda spaak lopen
Daarnaast is het goed om te weten dat er voor de weekenden tussen 8.00 en 24.00 uur weer vrijwilligers van het Rode Kruis ingezet zullen worden op de Covid-post voor het verrichten van hand- en spandiensten.
 
 
 
...