Hadoks Online lezen  |  Afmelden
10 augustus 2020
Nieuwsbericht maandag 10 augustus
Niet ontvangen nieuwsberichten
Door miscommunicatie zijn de laatste corona-nieuwsbrieven niet naar alle collega-huisartsen verzonden. In deze editie doen we ons best om een korte samenvatting te geven en u te attenderen op de belangrijkste veranderingen. Daarnaast zijn de nieuwsbrieven hier volledig na te lezen. 
Nieuwsbericht 3 augustus
Voortzetting COVID-post na 5 september
Aangezien de patiënten aantallen op de COVID-post de afgelopen weken weer langzaam aan het toenemen zijn en de verwachting is dat dit na de vakantie alleen maar verder zal toenemen, is er besloten het huidige COVID-rooster ook in september voort te zetten. Hiermee komen we ook tegemoet aan de wens vanuit het ROAZ. Dit betekent dat we in september (7 september t/m 2 oktober) bezetting zoeken voor de volgende diensten:

Maandag t/m vrijdag:
CovHV            9.00 – 17.00 uur (á 70 euro/uur)
Cov HC8          9.00 – 17.00 uur (á 70 euro/uur)
Cov HC10        17.30 - 23.00 uur (á 85 euro/uur)
 
Zondag:
Cov HCW6       8.00 – 15.00 uur (á 85 euro/uur)
 
Het rooster staat op de site. Wij hanteren geen maximaal aantal diensten per persoon. Mocht u graag een dienst op uw naam willen zetten, wees er dan op tijd bij. U kunt hiervoor de dienst aanklikken op de website en zo op uw naam zetten.

Coördinerende rol VS op de COVID-post
Door toenemende drukte heeft de VS weer de coördinerende rol tijdens de dienst. Klik hier voor een verdere beschrijving. In het weekend van 8.00 - 24.00 uur zal er weer ondersteuning vanuit het Rode kruis zijn.
Nieuwsbericht 28 juli
Laatste in te vullen diensten
Op korte termijn staan er nog twee diensten open: alleen voor maandag 17 en 24 augustus zoeken we nog een huisarts voor de avond 17.30 – 23.00 uur voor het tarief van € 95,- per uur (wegens vakantie eenmalig aangepast tarief). Als u één van deze diensten kunt doen, stuur dan een email naar: corona@hadoks.nl


Drukte COVID-post
Drukte op de COVID-post vraagt flexibiliteit en collegialiteit van iedereen:
  • Help elkaar als je ziet dat een ander het druk heeft en jijzelf even niet
  • Goede verspreiding non-Covid klachten over alle posten
  • Visite-arts helpt mee met consulten als deze even geen visites heeft
  • Regie-arts houdt alle posten in de gaten en let extra goed op verdelen werkdruk
Omdat er helaas ook nog steeds discussie ontstaat over welke arts er op de Covid-post moet werken kunt u hier klikken voor een overzicht van het rooster.

Testen huisartsen en zorgmedewerkers Hadoks
Voor alle huisartsen en medewerkers van het primaire proces Hadoks Acute Zorg is er de mogelijkheid om zich versneld via het HAGA te laten testen i.p.v. via de GGD. Dit kan alleen als het sneller weten van de uitslag invloed heeft op de inzetbaarheid voor de dag-praktijk of de ANW-zorg.

Onderzoek is altijd in overleg met de dienstdoende arts-microbioloog, maandag t/m vrijdag 8.30 - 17.00 uur via 070-2104662. Buiten deze tijden bereikbaar via receptie HAGA ziekenhuis 070-2100000. 
  • Onderzoek wordt alleen uitgevoerd tijdens openingstijden van het laboratorium: maandag t/m vrijdag 8.30 - 17.00 uur en zaterdag/zondag 8.30 - 12.00 uur.
  • Noteer op het aanvraagformulier: eigen huisarts van zorgmedewerker/huisarts + telefoonnummer van de zorgmedewerker/huisarts
  • De uitslag wordt gerapporteerd aan de eigen huisarts van zorgmedewerker/huisarts en aan de zorgmedewerker/huisarts zelf indien dit zo met de microbiologie is afgesproken.
Beleid na terugkomst "Oranje-gebieden"
Op de site www.nederlandwereldwijd.nl staat informatie over reizen naar het buitenland. Bij terugkomst uit een oranje land is er een hoger Covid-risico en is het advies om 2 weken in quarantaine te blijven. Houd hier ook rekening mee bij de telefonische triage van patiënten die uit een “oranje” gebied terugkeren.
Uitslag corona-test (Nieuw)
Naar aanleiding van een klacht graag uw aandacht voor het volgende:

Als er op de HAP (overdag of ANW) een COVID-test wordt afgenomen, gaat de uitslag naar de eigen huisarts. Als de eigen huisarts op vakantie is, dan moet hiervoor de waarnemend huisarts gebeld worden. Uitslagen kunnen niet opgevraagd worden bij Hadoks.

Eén uitzondering hierop zijn de COVID-testen die afgenomen worden bij aanlopers zonder huisarts bij onze COVID-post. Bij deze patiënten komt de uitslag van de test binnen in de zorgmail van de post. De postassistent van dienst belt de patiënt om deze te informeren. Het is van belang dat het telefoonnummer van de patiënt gecheckt is alvorens de test in behandeling wordt genomen. Bovenstaande geldt alleen voor aanlopers bij onze Haga COVID-post.  
 
...