Hadoks Online lezen  |  Afmelden
Nieuwsbericht vrijdag 14 augustus
Rooster COVID-diensten
Wegens een miscommunicatie zijn de openstaande COVID-diensten voor de maand september momenteel niet inzichtelijk in het rooster. Dit weekend wordt dit aangepast en vanaf maandag zijn de diensten weer beschikbaar en kunt u de diensten op naam zetten.
Procedure testen
Graag willen wij u nogmaals informeren over het testbeleid. We merken dat er op enkele vlakken onduidelijkheid zijn.
  • Zorgmedewerkers kunnen via het HAGA getest worden. De uitslag is hierdoor eerder bekend dan de test via de GGD. Dit is een ‘reguliere PCR’ test en de uitslag is over het algemeen binnen een dag bekend.
  • Indien écht noodzakelijk kan er een sneltest afgenomen worden (uitslag binnen 1-2 uur). Deze test mag alleen ingezet worden voor medewerkers waarvan een betreffende dienst niet op een andere manier ingevuld kan worden.
  • In beide gevallen (sneltest of zo spoedig mogelijk uitslag van reguliere test) is de afspraak dat een arts hiervoor contact opneemt met de microbioloog van het HAGA om dit af te spreken.
  • Dit testbeleid geldt voor huisartsen en andere zorgmedewerkers binnen een praktijk. Ongeacht of de zorgmedewerker via Hadoks werkzaam is of bij de praktijk in dienst is.
  • Wanneer een zorgmedewerker van Hadoks in uw praktijk werkzaam is en in aanmerking komt voor een test via het HAGA, kunt u als huisarts de test aanvragen. De test kan ook via de eigen huisarts of Hadoks COVID-arts aangevraagd worden maar in de praktijk hebben wij gemerkt dat dit meer (kostbare) tijd kost.
Testen voorafgaand aan opname VVT
Ook hier merken we dat het nog niet altijd duidelijk is hoe de afspraken gemaakt zijn. Overigens geldt dit helaas ook voor de dienstdoende SO, die dan weer terugverwijst naar u als verantwoordelijke.
 
Met de VVT-instellingen in de regio zijn de volgende afspraken gemaakt over de verplichte COVID-test voorafgaand aan een opname van een patiënt in een VVT-instelling:
  • Heeft een patiënt klachten verdacht voor COVID, dan loopt de test via de huisarts (door GGD of huisarts zelf). Als een test aan huis afgenomen moet worden, heeft de GGD hiervoor ondersteuning van Rode Kruis medewerkers.
  • Heeft een patiënt geen klachten verdacht voor COVID, dan wordt de patiënt in quarantaine opgenomen en verloopt de test via de VVT-instelling zelf.
Aandachtspunten op de COVID en non-COVID post
  • Op alle posten ligt de coördinatie inmiddels bij de verpleegkundig specialist.
  • Door de toename van het aantal COVID besmettingen, is besloten de COVID-post voort te zetten tot in ieder geval 2 oktober. Dit heeft u in eerdere nieuwsbrieven kunnen lezen. Graag nogmaals uw aandacht voor de openstaande diensten in september. Op ismash kunt u zelf eenvoudig één of meerdere diensten op uw naam zetten. Deze zijn vanaf maandag weer inzichtelijk (zie eerste bericht in deze nieuwsbrief).
  • Nogmaals de vraag om tijdens drukte op de post collegiaal met elkaar om te gaan en in te springen daar waar nodig is. Drukte op de COVID-post vraagt flexibiliteit en collegialiteit van iedereen. De hoeveelheid PBM is voldoende en er is op dit moment geen reden om niet met een paar consulten mee te helpen mocht dit nodig zijn.
 
...