Hadoks Online lezen  |  Afmelden
Nieuwsbericht vrijdag 28 augustus
Tijdelijk verblijf
We merken dat er soms nog wat onduidelijkheden zijn rondom het aanvragen van een ELV bed. 
Voor patiënten die een tijdelijke opname nodig hebben (een hoog of laagcomplex bed, Covid of niet-Covid) kan op alle dagen van de week van 08.30-22.00 uur contact opgenomen worden met de intercollegiale overleglijn van Hadoks. Huidige werkwijze aanmelden patiënt: 
  1. Triage welke bed geschikt is: Huisarts overlegt met specialist ouderengeneeskunde (SO) via Triagecentrum: 070-3640576. 
  2. SO stelt in samenspraak met huisarts vast welke zorg nodig is (ELV-Laag, ELV-hoog, palliatief in verpleeghuis  of WLZ spoed zorg) 
  3. Met uitkomst triage belt de huisarts TIP (070-7561666) 
  4. De dienstdoende VVT-organisatie draagt verder zorg voor plaatsing
  5. De huisarts levert de gegevens aan betrokken zorginstelling aan (overdag via zorgdomein, in ANW overdracht vanuit Topicus)
NB: ook transferverpleegkundigen bellen via het Triagecentrum voor triage. Dit gaat om patiënten die op de SEH zijn en niet opgenomen hoeven te worden, maar wel buitenshuis zorg nodig hebben
COVID-diensten september
Graag ook uw aandacht voor de nog openstaande COVID-diensten in september. Het aantal consulten loopt wat op, vooral in de avond is de extra COVID-dienst nog nodig. Er staan nog steeds 9 diensten voor september ‘open’. Klik hier voor de instructies over de extra covid-diensten. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 
Update overzicht 
Het overzicht met de belangrijkste afspraken en werkwijze tijdens COVID-19 op onze website is weer aangepast. Klik hier om het document te lezen of eerder verzonden nieuwsbrieven opnieuw te bekijken. 
 
...