Hadoks Online lezen  |  Afmelden
 Nieuwsbericht donderdag 3 september
Testen zorgmedewerkers
We hebben de procedure omtrent het testen van zorgmedewerkers in samenspraak met het HAGA ziekenhuis moeten aanpassen. Vanaf vrijdag 4 september geldt de volgende procedure:
Al het zorgpersoneel (huisartsen, praktijkassistentes, POH’s etc) met corona-verdachte klachten kan op de HAP getest worden. 

Voor het maken van een afspraak belt de huisarts:
- overdag tussen 8.00 uur en 17.00 uur naar het Covid nummer: 070-3640576
- in de avonduren en in het weekend naar de bereikbaarheidsdienst van Hadoks: 088-0025099

Het is niet meer nodig om contact op te nemen met de arts-microbioloog. U krijgt vervolgens een afspraak (voor uzelf of uw zorgmedewerker) voor het afnemen van een test op de COVID-hap.

Wanneer krijgt u de uitslag?
 • Is de test op maandag t/m zondag vóór 8.30 uur binnen op het laboratorium: uitslag volgt dezelfde dag eind van de middag
 • Is de test op maandag t/m vrijdag vóór 16.00 uur binnen op het laboratorium: uitslag volgt volgende dag eind van de ochtend
 • Is de test op zaterdag en zondag vóór 12.00 uur binnen op het laboratorium: uitslag volgt de volgende dag eind van de ochtend
Sneltesten zijn op dit moment niet beschikbaar.
 
Hoe krijgt u de uitslag:
 • Maandag t/m vrijdag gaat de uitslag naar de eigen huisarts.
 • In het weekend worden de uitslagen gestuurd naar Hadoks via de bekende beveiligde mailomgeving ‘Zorgmail’. Een huisartsen van dienst belt de uitslag door.
Wie geeft de uitslag:
Wij vragen alle huisartsen die dienst hebben om hun begrip en medewerking in het verstrekken van de uitslagen. De uitslagen worden verzameld in zorgmail en de arts van dienst vragen wij om in het weekend tussen 17.00 uur en 18.00 uur een moment te nemen om deze uitslagen door te bellen aan de geteste zorgmedewerkers. Graag in onderling overleg afstemmen.
Procedure wachtkamer HAP
Nu de drukte op de posten toeneemt willen we uiteraard voorkomen dat patiënten met corona gerelateerde klachten gezien worden aan de schone kant. We hebben daarom de volgende richtlijnen opgesteld.
 • Voordat de patiënt plaatsneemt in de wachtkamer wordt de temperatuur gemeten.
 • In de weekenden staat een medewerker (de VS bepaalt op dat moment wie welke werkzaamheden krijgt) bij de ingang van onze “schone” wachtkamer om patiënten en begeleiders op te vangen en te temperaturen voordat ze verder lopen naar de balie.
 • Ook staat er in het weekend een Post Assistent op de schone kant alsook op de COVID-kant, zodat de huisarts op de COVID-kant de juiste ondersteuning krijgt.
 • Er mag altijd maar één begeleider mee. De Rode Kruis-medewerker zal er zorg voor dragen dat overige begeleiders naar buiten gaan.
 • Wanneer blijkt dat een patiënt toch koorts én COVID-gerelateerde klachten heeft, maar een afspraak heeft op de schone kant, zal deze patiënt naar de COVID-kant verwezen worden. Patiënt met koorts en een duidelijk ander focus (bv huidinfectie met koorts) blijft wel gewoon op de schone kant gezien worden.
 • De Rode Kruis-medewerker meldt aan de balie dat de patient in de ‘COVID-agenda’ een afspraak moet krijgen.
 • Wanneer een Post Assistent eenmaal op de COVID-kant werkzaam is, blijft deze daar aanwezig om de huisartsen te ondersteunen. Er wordt niet meer heen en weer gelopen!
 • De Post Assistent op de COVID-kant begint met de controles bij binnengekomen patiënten. Dit gebeurt in de kamer tegenover de wachtstoelen. Let goed op het tussentijds schoonmaken.
 • Op de avonden van maandag t/m vrijdag, zal de Fysiek Triagist of de Post Assistent op de COVID-kant plaatsnemen bij de schone wachtkamer voor de temperatuurmeting. De VS bepaalt wie op dat moment deze functie neemt. De ‘schone’ patiënt wordt getemperatuurd en de klachten volgens COVID-criteria worden uitgevraagd voordat de patiënt plaatsneemt in de wachtkamer. Blijken er toch hoestklachten en/of koorts te zijn, dan wordt de patiënt alsnog verplaatst naar de COVID-agenda en neemt de patiënt plaats in de wachtkamer aan de COVID-kant of wacht bij drukte in de auto.
We zullen allen even moeten wennen aan deze nieuwe procedure en werkwijze. Uiteraard kan de procedure aangepast worden indien in praktijk blijkt dat het niet naar behoren loopt. 
In de nacht zal het wat moeilijker zijn en zal de Post Assistent de patiënt aan de balie temperaturen om uit te sluiten dat de patiënt met koorts en/of hoestklachten per abuis aan de schone kant gezien wordt.
 
Voor de Daghap geldt dezelfde werkwijze:
De zelfverwijzer wordt getemperatuurd en volgens de COVID-criteria uitgevraagd. Indien COVID-verdacht zal er een afspraak op de COVID-post gepland worden.

Aandachtspunt:
Als een patiënt een huisgenoot met koorts heeft, hoort deze patiënt in quarantaine te zijn. Als er tijdens deze quarantaine een beoordeling nodig is moet dit op de COVID-kant gebeuren.
 
...