Hadoks Online lezen  |  Afmelden
 Nieuwsbericht maandag 14 september
Openstaande diensten / nieuw rooster
Door de toename aan COVID verdachte patiënten in de regio zijn we genoodzaakt het COVID rooster uit te breiden. Hiervoor zoeken we op korte termijn nog bezetting.

Wij vragen aan iedereen (waarnemers en praktijkhouders) om ons te helpen dit rooster te vullen. Alleen door elkaar te helpen kunnen we de zorg voor onze patiënten blijven waarborgen.

Voor onderstaande diensten kunt u zich aanmelden via Jkant@hadoks.nl, voor het rooster vanaf week 41 staan de diensten as woensdag vanaf 12 uur online.
 
Begin volgende week zullen we inventariseren welke diensten nog openstaan.
Deze zullen we vervolgens toebedelen aan alle Hagro’s. We zullen daarbij echter rekening houden vanuit welke Hagro’s er al diensten zijn verricht en zullen deze Hagro’s bij het verdelen van de openstaande diensten ontzien.
 
Openstaande diensten komende weken:
Voor de volgende diensten voor komende weken zijn we nog op zoek naar bezetting:
Woensdag 16 september 11.00-17.00 uur
Donderdag 17 september 11.00-17.00 uur
Zondag 20 september CovWCX 14-19 uur
Maandag 21 september 11.00-17.00 uur
Woensdag 23 september 11.00-17.00 uur
Donderdag 24 september 11.00-17.00 uur
Vrijdag 25 september 11.00-17.00 uur
Zondag 27 september CovWCX 14-19 uur
Maandag 28 september 11.00-17.00 uur
Donderdag 1 oktober 11.00-17.00 uur
Zondag 4 oktober CovWCX 14-19 uur

Voor de dagdiensten 11-17 hanteren we het tarief van 70 euro/uur
Voor de CovWCX hanteren we hat tarief van 85 euro/uur. Mocht u een of meerdere van deze diensten kunnen doen, mail dit dan naar jkant@hadoks.nl

Nieuwe rooster week 41 t/m week 44:
Aanstaande woensdag om 12 uur zal het rooster voor week 41 t/m week 44 worden opengezet op de site voor de volgende diensten:
 
Maandag t/m vrijdag:
CovHC8 9.00-17.00 uur  (a 70 euro/ uur)
CovHV 9.00-17.00 uur  ( a 70 euro/uur)
Cov HC11  11.00-17.00 uur (a 70 euro/uur)
Cov HC10 17.30-23.00 uur ( a 85 euro/uur)
 
Zondag:
CovWCX 14-19 uur (a 85 euro/uur)
 
Aanmelden voor de diensten van week 41 t/m week 44 kan via de site vanaf as woensdag 16 september om 12 uur! NB: Wij hanteren geen maximum aantal diensten.

Rooster COVID post
Door de toename aan COVID verdachte patiënten is de bezetting op de COVID post opgeschaald. Voor de duidelijkheid hieronder nogmaals de bezetting.
Maandag t/m vrijdag:
Cov HC8                                        9.00 uur t/m 17.00 uur
Cov HV                                          9.00 uur t/m 17.00 uur
Cov HC11                                      11.00 uur t/m 17.00 uur
Cov HC10                                      17.30 uur t/m 23.00 uur
HC                                                 17.30 uur t/m 20.30 uur
HCX                                               20.30 uur t/m 24.00 uur
NHC                                              0.00 uur t/m 4.00 uur
NHCV                                            4.00 uur t/m 8.00 uur
Reserve Cov dienst                      12.00 uur t/m 20.00 uur
NB de rest van uw dienst werkt u uiteraard op de schone kant!
 
Zaterdag
HC4                                               8.00 uur t/m 12.00 uur
HC2                                               10.00 uur t/m 14.00 uur
HC1                                               12.00 uur t/m 16.00 uur
WCX                                              14.00 uur t/m 19.00 uur
HC3                                               16.00 uur t/m 20.00 uur
HCX                                               20.00 uur t/m 24.00 uur
NHC                                              0.00 uur t/m 4.00 uur
NHCV                                            4.00 uur t/m 8.00 uur
NB de rest van uw dienst werkt u uiteraard op de schone kant!
 
Zondag
CovHCW6                                     8.00 uur t/m 12.00 uur
HC2                                               10.00 uur t/m 14.00 uur
HC1                                               12.00 uur t/m 16.00 uur
CovWCX (extra dienst)  14.00 uur t/m 19.00 uur
HC3                                               16.00 uur t/m 20.00 uur
HCX                                               20.00 uur t/m 24.00 uur
NHC                                              0.00 uur t/m 4.00 uur
NHCV                                            4.00 uur t/m 8.00 uur
NB de rest van uw dienst werkt u uiteraard op de schone kant!

Mocht u vanwege leeftijd en/of gezondheid niet in staat zijn om COVID-verdachte patiënten te zien, graag zelf bijtijds uw dienst ruilen met uw collega’s!
 
Door de enorme schommelingen in de drukte is de kans dat we een reservedienst op moeten roepen helaas wat groter dan normaal. De kans dat een reservedienst (indien opgeroepen) ingezet moet worden op de COIVD post is reëel. Hiervoor geldt hetzelfde: mocht u vanwege leeftijd en/of gezondheid niet in staat zijn COVID verdachte patiënten te zien, overweeg dan uw reservediensten voorlopig te verkopen of binnen uw Hagro anders te verdelen.
De 'COVID tunnel'
De differentiaal diagnose van Covid
Op de post kunnen we goed merken dat de luchtweg-problematiek weer aantrekt. De grootste veroorzaker is een virusinfectie. Dit kan het SARS-coronavirus 2 zijn, of een ander viraal luchtweginfect. De differentiaal diagnose van luchtwegklachten is echter groter dan dat. Graag uw aandacht hiervoor. Eerder werd al eens ‘de tunnel van COVID’ benoemd. Nu met de aanzet van een tweede piek blijft het zaak om goed te blijven nadenken over de differentiaal diagnose!

Niet alles is COVID. Kan de zorgvraag ook nog iets anders zijn dan COVID? Als huisartsen zijn wij patroon-herkenners. Als iemand buiten het patroon valt, zijn wij oplettend. Maar het patroon van COVID kennen wij nog niet goed. Hierbij kan de valkuil ontstaan dat het afwijkende patroon als COVID wordt bestempeld en mogelijk ten onrechte. Bij twijfel denkt de specialist ook hierin graag met u mee. Internist of longarts, kinderarts bij patiënten tot en met 17 jaar.
Kinderen met luchtwegklachten
De laatste week is het aantal kinderen dat zich met luchtwegklachten op de Covid post meldt fors toegenomen. Ondanks dat slechts een klein gedeelte hiervan Covid positief blijkt te zijn belandt een aanzienlijk deel van deze kinderen op de SEH ter beoordeling van met name dyspnoe.

Wij proberen op korte termijn afspraken te maken met de kinderartsen van HAGA en HMC over behandelmogelijkheden op de HAP en anderhalve lijnszorg. Wij hopen u hier in de loop van de week meer over te kunnen vertellen.

Nu alvast 2 adviezen/verzoeken:
  • Aangezien het vernevelen van kinderen met dyspnoe niet kan is het advies bij dyspnoe Salbutamol toe te dienen via een voorzetkamer op de HAP.
  • Mocht u besluiten een kind door te sturen naar de kinderarts ter beoordeling, vraag dan wel of een kind reeds bekend is in een van de Haagse ziekenhuizen. Is dat het geval, overleg dan ook met de dienstdoende kinderarts van dat ziekenhuis.
Testen zorgpersoneel
GGD Haaglanden wil garanderen dat zorgmedewerkers uit de regio Haaglanden altijd uiterlijk binnen 24 uur na het maken van een afspraak, op COVID-19 getest kunnen worden. Als de zorgmedewerker door de instelling niet kan worden gemist en het niet lukt om een afspraak te maken op dezelfde dag of voor 12 uur de volgende ochtend, dan kan de zorgmedewerker tussen 09.00 en 10.00 naar de teststraat in Nootdorp komen. Dit kan zonder afspraak.

Om in de teststraat zonder afspraak te worden geholpen gelden de volgende voorwaarden:
- Neem legitimatie mee en een uitdraai van uw big registratie

Bent u een medewerkers van een praktijk dat heeft u een bewijs van uw werkgever nodig.  Bovenstaande geldt niet voor ziekenhuismedewerkers. 
 
...