CLOK bepleit een uitstel van besluiten en stemmingen over de voortzetting van ondernemersfondsen.
Clok
online versie  |  uitschrijven
CLOK bepleit uitstel besluit voortzetting ondernemersfondsen
26-maart-2020
CLOK bepleit een uitstel van besluiten en stemmingen over de voortzetting van ondernemersfondsen.
Stichting CLOK bepleit een landelijk uitstel van besluiten en stemmingen over de voortzetting van de drie soorten ondernemersfondsen met één jaar.
De aanleiding is evident: Corona. Besturen van ondernemers stellen momenteel noodgedwongen andere prioriteiten. Hun ondernemers zijn bezig met het overeind houden van hun bedrijf. Ook gemeenten maken overuren en hebben te maken met capaciteitsproblemen. De voor besluiten en stemmingen noodzakelijke bijeenkomsten zijn op dit moment niet mogelijk.

De adequate besluitvorming bij de drie soorten fondsen voor de voorbereiding, instelling of voortzetting van een fonds vergt een lange en intensieve begeleiding. Dit geldt voor fondsen die gebaseerd zijn op de Wet op de bedrijveninvesteringszones (Wet BIZ), financiering vanuit de opbrengsten van de reclamebelasting en de OZB-fondsen. Deze voorbereiding neemt gemiddeld vier tot negen maanden in beslag en kan door Corona nu niet worden gestart. Het gaat niet alleen over de voorbereiding aan de kant van de ondernemers. Ditzelfde geldt voor de voorbereiding en besluitvorming door gemeenteraden over de fondsen.

Het pleidooi van CLOK betreft uitstel voor één jaar van specifiek de BIZ-fondsen op bedrijventerreinen, winkelcentra en binnensteden. Deze prioritering voor de BIZ-fondsen is evident, gelet op de beperkingen in de wettelijke regeling. Voor fondsen op basis van de reclamebelasting en de gemeentebrede ondernemersfondsen adviseert CLOK in de loop van de komende maanden een specifieke oplossing te vinden. Hiervoor is geen wetswijziging nodig, maar wordt wel een eenduidige door alle gemeenten met ondernemersfondsen gevolgde beleidslijn bepleit door CLOK. Dit om eenduidig beleid en een gelijk speelveld voor alle ondernemers binnen ondernemersfondsen te bewerkstelligen.

Het gehele pleidooi kun je lezen op onze website. 
Graag zien wij verder uw reactie op dit pleidooi tegemoet, dan zullen wij deze bundelen en meenemen richting ministerie. U kunt reageren middels een reply op deze mail. 

Namens Stichting CLOK,

Herman Timmermans, Voorzitter
 
CLOK
Burgemeester Reigerstraat 72
3581KW Utrecht

E:  Info@Clok.nl
W: www.Clok.nl
T:  035 – 695 41 44
 
Clok
Twitter   Linkedin
Samen met gemeenten en besturen en managers van werklocaties werkt CLOK aan sterke, vitale en duurzame lokale economie. Hoe we dat doen? Kijk op www.clok.nl
...