Lees online  |  Afmelden
VNG
Europa in een oogwenk
21 februari 2020
Kennisnetwerk uitgelicht: European Association of Research and Technology Organisations (EARTO)
De European Association of Research and Technology Organisations (EARTO) is een netwerk ter promotie van Research and Development (R&D) op Europees niveau. Het doel van de organisatie is om onderzoek en ontwikkeling op de Europese agenda te houden. Daarnaast fungeert EARTO als kennisplatform om (lokale) onderzoekers te ondersteunen. Zo werkt de werkgroep Structural Funds samen met het Comité van de Regio’s om lokaal onderzoek en ontwikkeling te stimuleren.
Meer over Europese kennisnetwerken
 
vrijdag 7 februari 2020
Nieuws - Handleiding Algemene Groepsvrijstellingsverordening gepubliceerd
Europa decentraal

Onlangs is de Handleiding Algemene Groepsvrijstellingsverordening gepubliceerd. Deze handleiding is opgesteld voor alle (decentrale) overheden die geoorloofd staatssteun willen verlenen onder toepassing van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV). De handleiding dient als hulpmiddel voor organisaties die meer informatie willen over het gebruik van de AGVV.

Lees meer
 
zaterdag 8 februari 2020
Nieuws - World Urban Forum
Europa en internationaal

Van 8 tot 13 februari heeft de tiende editie van het World Urban Forum plaatsgevonden in Abu Dhabi, de Verenigde Arabische Emiraten. Het was de eerste keer dat een Arabisch land dit evenement organiseerde. Tijdens het World Urban Forum, een initiatief van de Verenigde Naties (VN), kwamen vertegenwoordigers van steden, NGO’s en de VN bijeen om te praten over uitdagingen waar steden voor staan met betrekking tot verduurzaming en innovatie. Er werd onder andere aandacht besteed aan de Europese Stedelijke Agenda. Deze editie werd afgesloten met een oproep om een duurzame toekomst voor steden en dorpen veilig te stellen.

Lees meer
 
dinsdag 11 februari 2020
Nieuws - Zitting Comité van de Regio’s
Europa en internationaal

Op 11 en 12 februari werd tijdens de zitting van het Comité van de Regio’s (CvdR) de nieuwe leden en plaatsvervangende leden benoemd voor de nieuwe mandaatsperiode van vijf jaar. De zitting op 11 februari werd gewijd aan de officiële installatie van de nieuwe leden. De Nederlandse delegatie naar het CvdR bestaat in totaal uit 24 bestuurders op gemeentelijk en provinciaal niveau. De gemeentelijke delegatie bestaat uit zes leden en zes plaatsvervangende leden. Op 12 februari stond de ochtend in het teken van de verkiezing van de voorzitter, de eerste vicevoorzitter, de overige vicevoorzitters en de bureauleden. ’s Middags werden de politieke vergaderingen gehouden, onder andere over toekomst van Europa.

Lees meer
 
donderdag 20 februari 2020
Nieuws - Jan van Zanen doet oproep op World Urban Forum
Europa en internationaal

VNG-voorzitter Jan van Zanen heeft nationale regeringen en VN-instellingen opgeroepen om te zorgen voor goede randvoorwaarden en ruimte voor decentrale overheden om zich te ontwikkelen. Dat deed hij tijdens het tiende World Urban Forum, van 8 tot en met 10 februari in Abu Dhabi.

Lees meer
 
Bijeenkomsten uitgelicht:

Covenant of Mayors Ceremony & European Climate Pact announcement event

Op 4 maart is het Covenant of Mayors Ceremony & European Climate Pact announcement evenement. Het eerste gedeelte van het evenement valt samen met de deadline om de eerste EU klimaat- en energiedoelstellingen te behalen, namelijk een 20% reductie in CO2 uitstoot, en biedt dus een mooie kans om de balans op te maken. Aansluitend vindt het Climate Pact announcement evenement plaats, wat als een startsein fungeert voor het maatschappelijke debat rond het Europese Klimaatpact. Let op: de deadline voor registratie is 21 februari.

Meer informatie

Netwerkbijeenkomst: de Europese agenda voor 2020 voor decentrale overheden

Op 23 april is er een netwerkbijeenkomst over de Europese agenda voor 2020 voor decentrale overheden in het Huis van Europa in Den Haag. Tijdens deze bijeenkomst worden de plannen van de Commissie toegelicht door de Commissie zelf én experts van Nederlandse decentrale overheden. Daarnaast is er de mogelijkheid om tijdens workshopsessies samen te sparren over de impact van de nieuwe plannen van de Commissie. Deze sessies gaan inhoudelijk over: de Green Deal, digitalisering en regionale ontwikkeling. Na de bijeenkomst is er een netwerkborrel om ervaringen uit te wisselen.

Meer informatie
Meer bijeenkomsten
 
Agenda
24/25 februari:  Decarbcities: steden als centrale actoren in de energiestrategie (Wenen)
28 februari: Deadline aanmelding Child in the City World Conference (15-17 september, Dublin)
28 februari: Deadline aanmelding European Entrepreneurial Region (EER) - Peer-to-peer exchange programme
3 maart:  2020 Future of Transport Conference (Brussel)
4-6 maart:  European Energy Efficiency Conference (Wels)
4-6 maart  World sustainably energy days 2020 (Oostenrijk)
3 maart: 2020 Future of Transport Conference (Brussel)
4 maart: Covenant of Mayors Ceremony & European Climate Pact announcement event
5 maart: Woman in politics: overcoming the gender gap (Brussel)
12 maart: Conferentie ESPON: evidence in support of Cohesion Policy now and post 2020 (Brussel)
17 maart:  Concrete dialogue: A green deal for European Cities
23 april: Netwerkbijeenkomst over de Europese agenda voor 2020 voor decentrale overheden (Den Haag)
Tot 12 juni Aanmelding EU Cities for Fair and Ethical Trade Award 2020
23 juni: General Assembly AER (Straatsburg)
24-25 juni: AER: Agenda 2030: Transforming Regions, Changing the World (Straatsburg)
29 en 30 juni: European Public Communication Conference
Contact
Postbus 30435
2500 GK Den Haag
070 - 373 83 93
info@vng.nl
vng.nl
Facebook   Twitter   Linkedin   Youtube  
Dit bericht is verzonden door VNG in opdracht van:
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
...