Lees online  |  Afmelden
VNG
Europa in een oogwenk
23 juni 2020
Kennisnetwerk uitgelicht: North Sea Commission
De North Sea Commission (Noordzee Commissie) is een netwerk van regio’s rond de Noordzee. Het doel van de commissie is om het partnerverband van de leden te versterken zodat de leden gezamenlijk de uitdagingen rond de Noordzee het hoofd kunnen bieden. Tevens biedt het netwerk een platform voor onderlinge kennisdeling en de mogelijkheid tot een gezamenlijke lobby van lokale overheden op Europees niveau ten behoeve van een eerlijke en gelijkmatige regionale ontwikkeling. De vier focuspunten van de Noordzee Commissie zijn maritieme middelen, transport, energie en klimaat en aantrekkelijke en duurzame gemeenschappen. Het netwerk is onderdeel van de Conferentie van Perifere Maritieme Regio’s (CEMR) die opkomt voor de belangen van Europese regio’s aan zee.
Meer over Europese kennisnetwerken
 
maandag 15 juni 2020
Nieuws - VNG verwelkomt Europees Witboek Kunstmatige Intelligentie
Europa en internationaal

Het Witboek Kunstmatige Intelligentie van de Europese Commissie zet volgens ons een goede stap in de ontwikkeling en het gebruik van kunstmatige intelligentie. We vinden wel dat voor toekomstig beleid een bredere aanpak nodig is.

Lees meer
 
Nieuws - Open consultatie Renovatiegolf initiatief
European Commission

Op 11 juni heeft de Commissie een open consultatie gelanceerd over het Renovatiegolf initiatief. Door middel van deze consultatie wil de Commissie inzichten vergaren voor een effectieve en ambitieuze aanpak van de renovaties. Met het Renovatiegolf initiatief, dat onderdeel is van de Green Deal en het EU-herstelprogramma, beoogt de Commissie een grootschalige en duurzame renovatie van gebouwen door de hele EU om de uitstoot en de energieverspilling in gebouwen terug te dringen. De consultatie is geopend tot 9 juli.

Lees meer
 
Nieuws - Commissie rapport over demografische veranderingen
European Commission

Op 17 juni rapporteerde de Europese Commissie voor de eerste keer over demografische veranderingen in de Europese Unie. In het rapport worden zowel de huidige ontwikkelingen onder de loep genomen als de gevolgen die de coronacrisis zal hebben op de samenstelling van de Europese bevolking. Zo belicht het rapport lange termijn trends zoals de langere levensverwachting en vergrijzing, lagere geboortecijfers, toenemende verstedelijking en worden de ontwikkelingen in verscheidene Europese regio’s met elkaar vergeleken.

Lees meer
 
Agenda
8 sep
 European Economic Forum 2020 (digitaal, meer informatie volgt)
Contact
Postbus 30435
2500 GK Den Haag
070 - 373 83 93
info@vng.nl
vng.nl
Facebook   Twitter   Linkedin   Youtube  
Dit bericht is verzonden door VNG in opdracht van:
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
...