Lees online  |  Afmelden
VNG
Europa in een oogwenk
16 juli 2020
Kennisnetwerk uitgelicht: Startup Europe Regions Network

Het Startup Europe Regions Network (SERN) is een samenwerkingsverband voortgekomen uit het Startup Europe initiatief van de Europese Commissie. In dit platform komen verschillende leden uit het Comité van de Regio’s bijeen met als doel de steun voor startups op te schalen. Door middel van ondersteuningsactiviteiten van startups, het verzamelen van best practices, het faciliteren van netwerken van bestuurders en het mobiliseren van financiële middelen helpt het SERN de aangesloten regionale en lokale overheden om een aantrekkelijke vestigingsklimaat voor startups te faciliteren.
Meer over Europese kennisnetwerken
 
dinsdag 14 juli 2020
Nieuws - Conceptadvies Artificiële Intelligentie door Commissie SEDEC
Europa en internationaal

Wethouder Guido Rink (Emmen) heeft namens het Europees Comité van de Regio’s een advies geschreven over Artificiële Intelligentie. Op 9 juli werd dit conceptadvies goedgekeurd tijdens de digitale vergadering van de commissie SEDEC van het Comité. 

Lees meer
 
dinsdag 14 juli 2020
Nieuws - Factsheet voor gemeentelijke steun aan cultuursector
Europa en internationaal

Het kabinet stelt gemeenten een bevoorschotting van € 60 miljoen beschikbaar om de lokale en regionale culturele sector te ondersteunen. Er is een factsheet beschikbaar die u helpt de ondersteuning te verlenen in lijn met de Europese staatssteunregels.

Lees meer
 
dinsdag 14 juli 2020
Nieuws - Comité van de Regio’s neemt advies luchtkwaliteit aan
Europa en internationaal

Uit een recente rapportage blijkt dat de Europese richtlijnen voor de omgevingsluchtkwaliteit niet volledig effectief zijn geweest. Tijdens zijn plenaire vergadering nam het Comité van de Regio’s een advies over van rapporteur János Ádám Karácsony over dit onderwerp.

Lees meer
 
maandag 13 juli 2020
Nieuws - Verslag 139e zitting van het Comité van de Regio’s
Europa en internationaal

Van 30 juni tot en met 2 juli vond de 139e zitting van het Comité van de Regio’s plaats. Er kwamen 3 belangrijke onderwerpen aan bod: crisismanagement naar aanleiding van de COVID-19 uitbraak, grensoverschrijdende samenwerking en het Meerjarig Financieel Kader (MFK) voor de periode 2021-2017. 

Lees meer
 
donderdag 9 juli 2020
Nieuws - Prioriteiten Comité van de Regio’s voor 2020-2025
Europa en internationaal

Het Comité van de Regio’s, het Europese orgaan voor lokale en regionale overheden, heeft zijn missie en prioriteiten voor de komende jaren vastgesteld. De missie in de komende periode is Europa dichter bij haar burgers brengen via gemeenten, steden en regio’s. 

Lees meer
 
dinsdag 7 juli 2020
Nieuws - Wat wilt u laten onderzoeken over regionale ontwikkeling?
Europa en internationaal

ESPON, het EU-gefinancierde onderzoeksprogramma naar regionale ontwikkeling, wordt vernieuwd voor de periode 2021-2027. Hiervoor is een publieke consultatie opgesteld waaraan alle Europese stakeholders kunnen deelnemen. Laat de stem van Nederlandse gemeenten horen en vul de enquête in.

Lees meer
 
VNG Europa Forum en partnerverzoeken

Werkzaam bij de gemeente en geïnteresseerd in discussies, kennis en ervaringen over Europese bijeenkomsten en projecten? Kijk dan eens op het VNG Europa forum. Voor toegang kunt u zich registeren met uw gemeentelijk emailadres.
Agenda

Vanwege de maatregelen in Nederland en omringende landen betreffende het corona-virus zijn een groot aantal evenementen en bijeenkomsten helaas afgelast.
8 sep.
 Brussels Economic Forum (Europese Commissie)
Contact
Postbus 30435
2500 GK Den Haag
070 - 373 83 93
info@vng.nl
vng.nl
Facebook   Twitter   Linkedin   Youtube  
Dit bericht is verzonden door VNG in opdracht van:
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
...