Het laatste nieuws uit het Berkeldal Lees online  |  Afmelden
 
Nieuwsbrief Berkel
19 december 2019
 
 
Biologisch BOEREN op LANdgoed Velhorst
 
 
Winny en Arjen van Buuren
Sinds november 2018 bestieren Winny en Arjen de agrarische onderneming op landgoed Velhorst in het Berkeldal. ‘Natuurmonumenten wilde een andere richting op, met meer koppeling van natuur en landbouw. Diverse ondernemers boden een bedrijfsplan aan maar dat van ons sprak het meest aan. 'We hebben grote plannen!'. In de gezellige boerenkeuken vertelt het paar enthousiast over hun visie op biologisch en natuurinclusief boeren in dit prachtige stukje Achterhoek.
Lees meer
 
 
 
Zijwatergangen & evaluatie persleidingbreuk
 
Project 'Zijwatergangen Berkel' van start
Het project 'Zijwatergangen' in het Berkeldal is in uitvoering. Langs een  traject van de Kulsdommerlaak en een zijwatergangvan de Grote Waterleiding is een breed onderhoudspad aangelegd. Komende maanden wordt een traject van de Nettelhorsterlaak en de Oude beek  heringericht..
Lees meer
 
Oorzaak leidingbreuk 2018 
combinatie van factoren
De leidingbreuk vlakbij Lochem in november 2018 is veroorzaakt door een combinatie van factoren. Dat is de conclusie van TNO. Om herhaling te voorkomen hebben betrokken partijen direct maatregelen genomen. De visstand en de waterinsecten (macrofauna) in de Berkel zijn herstellende.
Lees meer
 
 
De Berkel tussen Borculo en lochem
 
Een halfnatuurlijk beekdallandschap
In het rapport ‘De Berkel tussen Borculo en Lochem’ zijn door  bureau Strootman de inrichtingsprincipes uitgewerkt voor de herinrichting van de Berkel. Momenteel worden gesprekken gevoerd met grondeigenaren langs de Berkel. Ook gaan we in het nieuwe jaar in gesprek met gebruikers van de Berkel om hen specifieke wensen, zorgen en kansen verder in kaart te brengen.

De inrichtingsvisie is te dowloaden op de website van het waterschap
Lees meer
 
 
 
Stijgoord Lochem
 
 
Gebied Stijgoord Lochem geopend
Op vrijdag 13 december openden wethouder van Lochem Henk van Zeijts  en de heemraad van Waterschap Rijn en IJssel Antoinet van Helvoirt-Looman samen met Peter van Waveren Hogervorst als voorzitter van de stichting Marke Lochem, het gebied Stijgoord met de aanplant van een aantal fruitbomen. Het gebied wordt een unieke plek langs de Berkel bij Lochem met  een combinatie van kantorenpark, natuur en waterberging.
Lees meer
 
 
 
Miranda berendsen; staatsbosbeheer
 
'Het moois van nu moet geen vroeger worden'.
Miranda Berendsen is geboren en getogen in Varsseveld en sinds 2016 als teamleider Achterhoek in dienst van Staatsbosbeheer (SBB). De Achterhoek is haar geliefde werkgebied. ‘Van Gorssel tot Winterwijk en Neede de hele Achterhoek een ook de Liemers.’ Op ongeveer 1500 hectare gaat Staatsbosbeheer daar met zo’n 80 boeren de samenwerking aan. ’Wat ik echt leuk vind is dat we het verschil ter plekke maken en dat lukt ook!’
Lees meer
 
 
 
Kavelruil
 
Update Kavelruil Lochem-Almen
Voor het kavelruilproces Lochem-Almen zijn we in de eindfase gekomen. De wensen en ideeën van de grondeigenaren in het gebied zijn bekend en er wordt naar een concept kavelruilplan toegewerkt. Het concept kavelruilplan is naar verwachting klaar in het voorjaar van 2020. We hopen op 1 januari 2021 de formele grondoverdracht te kunnen uitvoeren.
Lees meer
 
 
 
Beste Wensen
 
 
Wij willen iedereen bedanken die het afgelopen jaar een bijdrage heeft geleverd om van de Berkel weer een mooie dynamische rivier te maken. Uitdagend en uitnodigend voor mensen, dieren en planten om er te leven, werken en recreëren. We wensen iedereen fijne feestdagen en zien uit naar een prettige samenwerking in 2020.
 
 
Postbus 148
7000 AC Doetinchem
T. (0314) 369 369
E. info@wrij.nl