Lees online
Bnetwerk logo
ThemaNieuwsbrief Bnetwerk
Gezinsaanpak
januari 2021
Nóg meer aanpakken!
-  Netwerkaanpak: niet alle partners zijn zich bewust van de invloed van ouders op de taal­ontwikke­ling van hun kind. Ga met een helder verhaal vanuit de bibliotheek het gesprek aan.
Deskundig­heids­bevordering voor inter­mediairs: samen­werking is nodig met professionals die contact hebben met ouders, zoals peda­gogisch mede­werkers, leer­krachten en welzijns­mede­werkers. De bibliotheek kan hen onder­steunen om laag­geletterd­heid te herkennen.
   
 
Mogelijkheden in coronatijd

Aansluiten bij activiteiten van kinder­opvang en school- of groeps­activiteiten organiseren in de bibliotheek is lastig wanneer ouders in de kinder­opvang niet kunnen samen­komen of de bibliotheek gesloten is. Hierdoor vallen deze activiteiten soms stil.

  Bekijk alternatieve opties
 
Verbinding binnen de bibliotheek
Wanneer je de gezins­aanpak intern (beter) wilt laten landen en verankeren, zijn er grofweg 2 manieren:
-  deskundig­heids­bevordering voor het team Publieks­diensten organiseren
-  programma’s en doel­groepen binnen dit thema verbinden. 
  Gebruik de voorbeelden
 
Interviews
BoekStartcoach in Kampen: Irma Hollander geeft persoonlijk (lees)advies aan ouders van jonge kinderen.
Gezinsaanpak in Nijkerk: ouders krijgen in de school taalondersteuning van vrijwilligers. 
Woonwagenbewoners in Coevorden naar de bibliotheek krijgen.
-  Veel organisaties werken samen in Waalwijk Taalrijk aan functionele geletterdheid bij ouders én kinderen.
Twenterand verbindt voorkomen van taalproblemen aan terugdringen van laaggeletterdheid.
 
 
Gemeentelijke gezinsaanpak
Eind 2024 gaat de regiorol aanpak laag­geletterd­heid, inclusief gezins­aanpak, naar gemeenten. Het ministerie van OCW wil dat er een systeem­aanpak voor gemeenten komt. Een samen­werkings­verband werkt aan een model hier­voor, zodat gemeenten zich kunnen voor­bereiden.
  Lees meer
 
Meer informatie
Zoek je informatie, inspiratie of uitwisseling rond de gezinsaanpak in de bibliotheek?

Kijk dan vooral ook op:
Bnetwerk, sectie Gezinsaanpak
Biebtobieb, groep Gezinsaanpak
 
...