Lees online
Bnetwerk logo
Nieuwsbrief Bnetwerk
Basisvaardigheden volwassenen
februari 2021
Impactmonitor 2021
Op 1 april start het nieuwe monitor­jaar van de Impact­monitor. Met deze lande­lijke tool kan de biblio­theek de effecten van haar cursussen meten. Aan­melden voor deze nieuwe ronde kan uitsluitend tot en met 15 maart.
Er zijn 4 modules; de eerste 2 zijn gratis. Dit jaar zijn er enkele nieuwe functio­nali­teiten beschik­baar.
Schrijf in voor de Impactmonitor
Europese projecten basisvaardigheden
Eind 2020 startte NEtWork COmMunity cEntred liBRarianship (NEWCOMER), een 2-jarig Erasmus+ samen­werkings­project, waarvan de KB pen­voerder is. Het doel is om een serie trans­nationale meetings voor biblio­theken te organi­seren met good practices rond vol­wassenen­educatie en sociale inclusie.

Digital Travellers heeft vanwege de corona­pandemie een gewijzigde invulling gekregen. Er komt meer nadruk op de (online) opleiding om biblio­theek­mede­werkers te trainen in het digi­taal vaar­diger maken van kwets­bare groepen. Mét aandacht voor het op afstand bege­leiden van digi­taal kwets­bare cursisten.
 
Leertraject FO-mede­werkers vernieuwd
Het leertraject 'De publieksservice en de educatieve bibliotheek' is vernieuwd met informatie over Gezinsaanpak en IDO. Hiermee is de leergang nog completer geworden. De inhoud is verder vernieuwd rond BoekStart, de Bibliotheek op school en digitale geletterdheid.
Zie de veranderingen
DigiHulplijn in de lift
Het gebruik van de DigiHulplijn is onder­zocht. Het aantal inkomende telefoontjes van mei 2020 tot en met november 2020 bedraagt zo'n 100 per maand. Vanaf november groeit het aantal vragen gestaag en in december zaten we op 177 vragen per maand.
  Zet ook de DigiHulplijn in
 
Campagne donorregistratie

Op 22 februari start de nieuwe campagne van het minis­terie van VWS op tv en social. Inmid­dels heeft 70 procent van de mensen een keuze geregis­treerd. Verder verzamel­den we voor­beelden van biblio­theken. Laat je inspi­reren door hoe zij de hulp bij donor­regi­stratie vorm­geven in de corona­periode.  

  Gebruik de voorbeelden
 
...