Lees online
Bnetwerk logo
ThemaNieuwsbrief Bnetwerk
Inburgering
maart 2021
Uitgelicht:
leerdomeinkaarten

Het ITTA heeft bij het hier­boven genoemde onder­zoek 8 leer­domein­kaarten uit­gewerkt voor biblio­theken en taal­coach­organisaties. Hier­mee kun je je aan­bod aan­scherpen op de leer­vragen van cursisten. Op 15 april leer je tijdens de Leer mij ze kennen-sessie hoe je dit doet.

  Bekijk de 8 leerdomeinen
 
Leer mij ze kennen NT2 & Inburgering
Op 15 en 22 april kun je deel­nemen aan sessies rond NT2 en Inburgering. Boom, Edia en Oefenen.nl presen­teren hun program­ma's voor nieuw­komers. Ook het ITTA-onder­zoek Aanbod basis­vaardig­heden voor anders­taligen wordt fees­te­lijk gepre­sen­teerd. Verder er zijn work­shops taal­coaching en taal­vrijwilligers.
  Meld je ook aan
 
Landelijke inkoop
NT2 & Inburgering

Boom uitgevers biedt online program­ma’s waarmee mensen Nederlands leren of zich voor­berei­den op inburge­ring.
 
Edia biedt de digitale knipsel­krant Slimme Nieuwslezer. Hiermee groeit de lees­vaardig­heid en woor­den­schat.
 
Oefenen.nl heeft veel programma’s, ook op de thema's NT2 en Inburgering. Ze behan­delen aller­lei onder­werpen.

Bekijk programma's (NT1 &) NT2
  Bekijk programma's Inburgering
 
Inzichten Inburgering

In 2020 volgden 14 biblio­theken en Taal­huizen 4 sessies rond inbur­gering. De nieuwe Wet inburge­ring biedt kansen om lokale samen­werking te verstevigen. En om met inte­graal aanbod inbur­ge­rings­plichtigen beter te bereiken en te onder­steunen. Uit deze sessies delen we in­zichten in hoe je dit kunt doen.

  Gebruik de inzichten
 
Fotostrip Welkom in de Bibliotheek
Rijnbrink biedt posters en folders voor nieuwe Neder­landers. Ze zijn er in 7 talen: Neder­lands, Engels, Arabisch, Turks, Pools, Tigrinya en Dari. Je kunt de mate­rialen gebrui­ken om nieuwe Neder­landers bekend te maken met de biblio­theek en haar dienst­verlening.
  Bestel posters en folders
 
Extra aanbod Digisterker voor Vluchtelingen

Wil je starten met het aan­bod Digi­sterker voor Vluchte­lingen? Meld je dan aan voor onder­steuning, zodat je goed voor­bereid aan de slag kunt. Stichting Digisterker, Vluchtelingen­Werk Nederland, Rijnbrink, Cubiss en Probiblio helpen je graag.

Bied ook dit aanbod
 
Meer informatie
Zoek je informatie, inspiratie of uitwisseling rond Inburgering?

Kijk dan vooral ook op:
Bnetwerk, sectie Inburgering
Biebtobieb, groep Bibliotheek & Integratie