Nummer 4 • 23 november 2018
Bekijk de online versie
NZa Nieuwsbrief
Geestelijke gezondheidszorg
In 2019 geen nieuwe bekostiging acute ggz
De nieuwe bekostiging van de acute ggz gaat volgend jaar niet door. De brancheorganisaties van zorgverzekeraars en zorgaanbieders trekken hun steun in voor inschrijving van een nieuwe zorgstandaard voor de acute ggz. Daardoor kan de Nederlandse Zorgautoriteit de nieuwe bekostiging in 2019 niet invoeren, en blijven de huidige regels voor de crisis dbc’s van kracht. Dit is niet in het belang van de patiënt.
Lees verder op NZa.nl
Download het dbc-pakket voor de ggz
Download het dbc-pakket voor de forensische zorg
Werkenmetdbc’s over naar documentenplatform NZa
De website werkenmetdbcs gaat per 10 december over naar het documentenplatform (PUC) van de NZa. Op dit platform staan al alle regels en tarieven die de NZa vaststelt. Nu worden daar ook de documenten voor de dbc-registratie en de DIS-aanleveringen aan toegevoegd.

De website werkenmetdbcs blijft nog enige tijd bestaan, maar zal in de loop van 2019 komen te vervallen.
Experiment aanvullende beroepen in 2019
In het hoofdlijnenakkoord staat dat bepaalde aanvullende  (niet BIG-registreerde) beroepen zoals de ervaringsdeskundige als experiment hun zorg direct moeten kunnen declareren. De NZa heeft hiervoor beleid geformuleerd. Verzekeraars en zorgaanbieders maken zelf afspraken over de invulling. Ook geven ze deze zelf ICT-technisch vorm. Voor publicatie van dit beleid heeft de NZa een officiële aanwijzing van de Staatsecretaris nodig. We verwachten het beleid in het voorjaar van 2019 te kunnen publiceren met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019.
Minder diagnose-informatie nodig voor DIS
Zorgaanbieders in de ggz en fz leveren zorggegevens aan het dbc-informatiesysteem (DIS) van de NZa. Omdat in de verwerking informatie op hoofddiagnoseniveau volstaat, gaat de NZa informatie over diepere niveaus niet langer opvragen. ICT-leveranciers hebben tijd nodig om hun software aan te passen. Daarom gaat de wijziging pas op 15 april 2019 in. De NZa zorgt ervoor dat informatie uit eerdere aanleveringen over diepere diagnoses niet meer voor verdere verwerking beschikbaar is.
Lees de nieuwe regeling voor de ggz
Lees de nieuwe regeling voor de fz
Download de nieuwe gegevensaanleverstandaarden
 
Nederlandse Zorgautoriteit
Newtonlaan 1-41
3584 BX Utrecht
T 088 - 770 8 770
E info@nza.nl
Aanmelden
Bent u nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief?
Meld u hier aan
Twitter   Linkedin
Afmelden voor de nieuwsbrief