Nummer 2 • 23 november 2018
Bekijk de online versie
NZa Nieuwsbrief
Langdurige zorg
Overgangsregeling voor specifieke groep aanbieders
De Nederlandse Zorgautoriteit heeft voor een specifieke groep aanbieders in de langdurige zorg een overgangsregeling vastgesteld. Het gaat om aanbieders die verplichtingen hebben die niet per 1 januari 2019 konden worden beëindigd, terwijl tegenover die verplichtingen geen of onvoldoende inkomsten staan als gevolg van de verlaging van de tarieven per 2019.

Zorgaanbieders en zorgkantoren hebben zelf de mogelijkheid om eventuele problemen op te vangen. Maar in bepaalde situaties biedt dat mogelijk geen soelaas. Voor die aanbieders heeft de NZa een overgangsregeling van één jaar ingesteld.
Lees de beleidsregel Overgang tarieven langdurige zorg 2019
Verantwoordingsdocument kostenonderzoek 2019 beschikbaar
Het verantwoordingsdocument Kostenonderzoek langdurige zorg is gepubliceerd op de website van de NZa. In het verantwoordingsdocument nemen we u mee in de afwegingen en keuzes die we tijdens het kostenonderzoek gemaakt hebben.
Lees het verantwoordingsdocument
 
Nederlandse Zorgautoriteit
Newtonlaan 1-41
3584 BX Utrecht
T 088 - 770 8 770
E info@nza.nl
Aanmelden
Bent u nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief?
Meld u hier aan
Twitter   Linkedin
Afmelden voor de nieuwsbrief