Nummer 5 • november 2018
Bekijk de online versie
NZa Nieuwsbrief
Medisch-specialistische zorg
NZa publiceert
hoofdlijnen dbc-pakket
medisch-specialistische zorg 2020
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) maakt in de informatiekaart 'Hoofdlijnen dbc-release 2020 (RZ20a)' bekend welke verbeteringen per 2020 worden doorgevoerd in het dbc-systeem van de medisch-specialistische zorg. De verbetervoorstellen zijn aangedragen door de zorgaanbieders, zorgverzekeraars en hun vertegenwoordigers.
Lees verder internet
Werkenmetdbcs over naar documentenplatform NZa
De website werkenmetdbcs gaat per 10 december over naar het documentenplatform (PUC) van de NZa. Op dit platform staan al alle regels en tarieven die de NZa vaststelt. Nu worden daar ook de documenten voor de dbc-registratie en de DIS-aanleveringen aan toegevoegd. 

De website werkenmetdbcs blijft nog enige tijd bestaan, maar zal in de loop van 2019 komen te vervallen.
Veelgestelde vraag
Ik krijg een foutmelding dat de peildatum in het wachttijdenbestand niet klopt. Wat doe ik verkeerd?

De peildatum is de datum waarop u de wachttijden actualiseert. U actualiseert de wachttijden tussen de eerste en de tiende dag van de maand. Als u bijvoorbeeld de wachttijden actualiseert op 6 december, dan vult u ‘20181206’ in als peildatum in het wachttijdenbestand. Als u géén of een onjuiste peildatum invult, dan blijft u foutmelding(en) ontvangen.
Overzicht veelgestelde vragen: wachttijden
Overzicht veelgestelde vragen: algemeen
 
Nederlandse Zorgautoriteit
Newtonlaan 1-41
3584 BX Utrecht
T 088 - 770 8 770
E info@nza.nl
Aanmelden
Bent u nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief?
Meld u hier aan
Twitter   Linkedin
Afmelden voor de nieuwsbrief