Nummer 1 • 17 januari 2019
Bekijk de online versie
NZa Nieuwsbrief
Online magazine Stand van de zorg
Innovaties in de zorg
Met deze nieuwsbrief attenderen wij u op ons online magazine 'Stand van de zorg', met daarin bijdragen van deelnemers aan het innovatiecongres in december 2018.    
Lees over wat wij doen als NZa om zorginnovaties te stimuleren, over legitiem maatwerk, briljante mislukkingen en de ervaringen van Melvin Samsom in het Karolinska ziekenhuis.

Dit en meer leest u in ons online magazine #5.
Lees ons Online magazine Stand van de zorg nr. 5
Bekijk onze kiosk met eerdere nummers
Abonneren op ons online magazine
 
Nederlandse Zorgautoriteit
Newtonlaan 1-41
3584 BX Utrecht
T 088 - 770 8 770
E info@nza.nl
Aanmelden
Bent u nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief?
Meld u hier aan
Twitter   Linkedin
Afmelden voor de nieuwsbrief