Nummer 1 • januari 2019
Bekijk de online versie
NZa Nieuwsbrief
Forensische zorg
Technische update db(b)c-pakket 2019
De afgelopen periode heeft de NZa meldingen gekregen over technische onvolkomenheden in het dbc-pakket ggz/fz/gbg 2019. Daarom hebben wij een aantal bestanden in de a- en b-release van 2019 geüpdatet. 

De update is vooral van belang voor ICT-leveranciers. Hij bevat geen inhoudelijke veranderingen, maar alleen technische aanpassingen in enkele documenten en tabellen om de vastgestelde regelgeving voor 2019 beter te ondersteunen.

U vindt de technische correcties met name terug bij dagbesteding en geneeskundige begeleiding en bij het terugdraaien van acute ggz. Alle gewijzigde documenten staan in het NZa-documentcentrum: https://puc.overheid.nl/nza onder het kopje Werken met dbc's. De gewijzigde bestanden hebben de versiedatum v20190129. Hier vindt u ook het erratumdocument waarin de wijzigingen beschreven staan.
Update voor de gespecialiseerde ggz
Update voor de basis-ggz
Update voor de forensische zorg
Werkenmetdbc’s over naar documentenplatform NZa
De documenten op de website Werkenmetdbcs zijn verhuisd naar het documentenplatform (PUC) van de NZa. Op het documentenplatform staan inmiddels alle regels en tarieven die de NZa vaststelt.

U kunt de releases voorlopig nog wel via het downloadcentrum op Werken met dbc’s vinden: u wordt dan automatisch doorgeleid naar de juiste pagina op het documentenplatform. De website Werkenmetdbcs blijft nog enige tijd bestaan, maar komt in de loop van 2019 te vervallen.
Naar het documentencentrum van de NZa
 
Nederlandse Zorgautoriteit
Newtonlaan 1-41
3584 BX Utrecht
T 088 - 770 8 770
E info@nza.nl
Aanmelden
Bent u nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief?
Meld u hier aan
Twitter   Linkedin
Afmelden voor de nieuwsbrief