Nummer 3 • april 2019
Bekijk de online versie
NZa Nieuwsbrief
Geestelijke gezondheidszorg
Inhoud dbc-release 2020 bekend
De hoofdlijnen van de dbc-release 2020 voor de ggz en fz zijn bekend. Omdat we in deze sectoren binnen afzienbare tijd op een nieuwe bekostiging overgaan, houden we de wijzigingen nu zo klein mogelijk.

Acute ggz en ozp's

Een belangrijke voorgenomen wijziging zijn nieuwe regels voor acute zorg. Deze hangt wel af van de tijdige inschrijving door de branchepartijen van de Generieke Module Acute Psychiatrie in het Kwaliteitsregister. Daarnaast zijn vanaf 1 januari 2020 de ozp’s eerstelijnsdiagnostiek opgenomen in de tarieven en niet meer apart declareerbaar voor de ggz en fz.

Nieuwe bekostiging komt later
In overleg met veldpartijen komt er nog geen nieuwe bekostiging per 2020, maar zetten we de huidige bekostiging nog even voort. Zie ook het volgende artikel in deze nieuwsbrief. 

Definitieve publicatie op 1 augustus
In de circulaire leest u alles over de veranderingen per 2020. Op 1 augustus 2019 publiceren we het definitieve pakket. Dan zijn ook de tarieven voor 2019 bekend.
Lees de circulaire
Samen naar een nieuwe bekostiging van de ggz en forensische zorg
De afgelopen jaren is de behoefte gegroeid om de bekostiging in de ggz en fz te verbeteren. De branchepartijen en de NZa werken samen aan de invulling en de weg naar de invoering. Per 2020 blijft de huidige bekostiging nog van toepassing. 

Duidelijke uitgangspunten
Partijen in de ggz en fz zijn het eens over de criteria: eenvoudige zorgprestaties, begrijpelijk voor de patiënt. Een vergoeding die aansluit op de behandelinzet. Duidelijkere regelgeving en minder administratie. We willen ook sneller inzicht in de zorguitgaven. Zorgverzekeraars en zorgaanbieders moeten gemakkelijker afspraken kunnen maken.

Advies aan VWS
We ontwikkelen de bekostiging in lijn met deze criteria. Deze gaat ook gelden voor de basis-ggz. De contouren krijgen inmiddels duidelijk vorm. De NZa legt momenteel de laatste hand aan een advies aan VWS over de nieuwe bekostiging en het pad naar de invoering. Begin mei brengen wij dit advies uit.
Nieuw aanvragenportaal: activeer uw account
Het aanvragenportaal van de NZa is vernieuwd en verbeterd. De formulieren zijn overzichtelijker en gebruiksvriendelijker. In het portaal kunt u subsidies (beschikbaarheidbijdragen) aanvragen voor medische vervolgopleidingen en voor zorgfuncties.

Logt u voor het eerst in op het nieuwe portaal? Klik dan op Wachtwoord vergeten op de startpagina van het portaal en activeer uw account met uw NZa-nummer en e-mailadres.

Meer informatie over het nieuwe portaal vindt u in de handleiding.
Naar het aanvragenportaal
Lees de handleiding
 
Nederlandse Zorgautoriteit
Newtonlaan 1-41
3584 BX Utrecht
T 088 - 770 8 770
E info@nza.nl
Aanmelden
Bent u nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief?
Meld u hier aan
Twitter   Linkedin
Afmelden voor de nieuwsbrief