Nummer 4 • mei 2019
Bekijk de online versie
NZa Nieuwsbrief
Geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg
Het zorgprestatiemodel als nieuwe bekostiging voor de ggz en fz
De Nederlandse Zorgautoriteit adviseert om per 2022 een nieuwe bekostiging in te voeren in de generalistische basis ggz, gespecialiseerde ggz en forensische zorg: het zorgprestatiemodel.

De huidige bekostiging in de geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg is niet meer geschikt om deze zorg op een toekomstbestendige manier te bekostigen, zo vinden partijen in de forensische en geestelijke gezondheidszorg en de NZa. De zorgprestaties weerspiegelen de daadwerkelijk geleverde zorg en zijn herkenbaar en controleerbaar voor de patiënt.
Lees het hele bericht op NZa.nl
Reminder: vertel ons hoe wij u nog beter kunnen informeren!
Bent u zorgverlener en krijgt u van ons voldoende informatie om uw werk goed te kunnen doen? Dat is de centrale vraag in onze online enquête. We zijn op zoek naar (betere) manieren om u te informeren over wat er verandert binnen de regels en tarieven op uw vakgebied. We horen daarom graag van u wat u vindt van onze informatievoorziening en hoe die beter kan. Zodat u zich vooral kunt richten op uw dagelijkse werk: het leveren van goede zorg! Vult u ook onze enquête in? Het invullen duurt ongeveer 8 minuten.

Heeft u onze enquête al ingevuld? Dan willen we u via deze weg bedanken! Bent u er nog niet aan toegekomen? U kunt hem nog tot donderdag 30 mei invullen. Hartelijk dank alvast voor uw moeite!
Ga naar de enquête
 
Nederlandse Zorgautoriteit
Newtonlaan 1-41
3584 BX Utrecht
T 088 - 770 8 770
E info@nza.nl
Aanmelden
Bent u nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief?
Meld u hier aan
Twitter   Linkedin
Afmelden voor de nieuwsbrief