Nummer 5 • juni 2019
Bekijk de online versie
NZa Nieuwsbrief
Geestelijke gezondheidszorg
Meerkosten nieuwe zorgstandaard acute ggz 11,7 miljoen euro
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft berekend wat de meerkosten zijn van de nieuwe zorgstandaard Acute Psychiatrie. Deze zorgstandaard (Generieke Module Acute Psychiatrie, GMAP), gemaakt door alle betrokken partijen in de ggz, zorgt dat de zorg voor mensen die door een psychiatrische stoornis in een crisissituatie terechtkomen ook in dunbevolkte regio’s goed geregeld is. Het gaat om de zorg in de eerste 3 dagen.

De NZa heeft berekend dat invoering van de GMAP 11,7 miljoen euro kost. Daarnaast ziet de NZa mogelijkheden tot besparingen, die niet gekwantificeerd konden worden. Hierbij valt te denken aan het samenvoegen van triage voor meerdere regio's.
Lees het hele bericht op NZa.nl
Lees de impactanalyse voor de GMAP
Ruimte voor verbetering bij inkoop ggz
Zorgverzekeraars en zorgaanbieders in de geestelijke gezondheidszorg kunnen nog meer doen om te zorgen dat mensen op tijd goede zorg krijgen als ze dit nodig hebben. De Nederlandse Zorgautoriteit doet een aantal concrete aanbevelingen in de monitor contractering ggz 2019.

We zien dat mensen als gevolg van patiëntenstops en wachttijden niet altijd terecht kunnen op de plek van hun voorkeur en dat het voor hen onduidelijk is wat ze dan kunnen doen. Zorgverzekeraars en zorgaanbieders kunnen hier in de inkoop afspraken over maken. Ook is voor patiënten niet altijd duidelijk wat precies de gevolgen zijn als ze naar een niet-gecontracteerde aanbieder gaan. Zorgverzekeraars moeten dit duidelijker gaan aangeven.
Lees het hele bericht op NZa.nl
Lees de Monitor contractering ggz
Gelijke wachttijden voor alle hoofddiagnosegroepen? Aanleveren kan vanaf nu simpeler
Voortaan kunnen zorgaanbieders in de ggz met een druk op de knop één wachttijd aanleveren aan Vektis als de wachttijd bij hen voor alle hoofddiagnosegroepen gelijk is. De LVVP had hierom gevraagd, om administratieve lasten voor vrijgevestigden te verminderen. 
 
Nederlandse Zorgautoriteit
Newtonlaan 1-41
3584 BX Utrecht
T 088 - 770 8 770
E info@nza.nl
Aanmelden
Bent u nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief?
Meld u hier aan
Twitter   Linkedin
Afmelden voor de nieuwsbrief