Nummer 2 • juli 2019
Bekijk de online versie
NZa Nieuwsbrief
Langdurige zorg
Beleidsregels voor 2020 bekend 
De beleidsregels voor de langdurige zorg in 2020 zijn bekend. Voor de verpleeghuissector wordt verdere implementatie van het kwaliteitskader mogelijk gemaakt met een verhoging van de kwaliteitsbudgetten, een tariefherijking en een vergoeding voor niet beïnvloedbare factoren. Daarnaast kan de cliënt vanaf 2020 het vervoer naar de dagbesteding zelf vormgeven: met openbaar vervoer of eigen vervoer. Ook maakt de NZa meer mogelijk op het gebied van de thuiszorgtechnologie. Vanaf 2020 geldt één prestatieomschrijving voor alle digitale vormen van zorg of toezicht op afstand. In de Informatiekaart beleid en regels langdurige zorg 2020 en overige wijzigingen leest u meer over de wijzigingen.
Lees de informatiekaart
Zorgkantoren zetten cliënt steeds meer centraal
De rol van de cliëntondersteuner is cruciaal nu langdurige zorg steeds meer om de cliënt heen georganiseerd wordt. De werkwijze in de experimenten persoonsvolgende zorg is een goede voorzet. We hebben bij de tussenevaluatie in juni 2018 al gemeld dat het experiment niet meer nodig is omdat het doel daarvan, de cliënt centraal, ook al via de bestaande regelgeving bereikt kan worden.

In de Eindevaluatie experiment persoonsvolgende zorg leest u hoe de pilots in Rotterdam en Limburg zijn verlopen.

Ter inspiratie wijzen wij u op onze informatiekaarten waarin zorgkantoren vertellen welke initiatieven zij nemen om goede zorg voor hun cliënten te organiseren.  
 Informatiekaarten met voorbeelden van goede zorg
Eindevaluatie experiment persoonsvolgende zorg
Nieuwe regels bieden meer ruimte voor digitale zorg
De NZa vindt dat goede digitale zorg een positieve bijdrage kan leveren aan de maatschappij. Daarom hebben we ook dit jaar de regels voor digitale zorg verruimd. In de Wegwijzer bekostiging digitale zorg 2020 geven we een overzicht van de ruimte die zorgaanbieders en zorgverzekeraars of zorgkantoren hebben voor de inzet van digitale zorg en ondersteuning.
Lees het hele bericht op nza.nl
Wegwijzer bekostiging digitale zorg 2020
 
Nederlandse Zorgautoriteit
Newtonlaan 1-41
3584 BX Utrecht
T 088 - 770 8 770
E info@nza.nl
Aanmelden
Bent u nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief?
Meld u hier aan
Twitter   Linkedin
Afmelden voor de nieuwsbrief