Nummer 1 •  juli 2019
Bekijk de online versie

NZa Nieuwsbrief

Mondzorg
  

Welke prestaties en tarieven gelden er voor mondzorg in 2020?
Snel naar regels Tandheelkunde
Snel naar regels Orthodontie
Partijen formuleren gezamenlijke ambities mondzorg
Beroepsverenigingen in de mondzorg hebben samen met cliënten- en patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en de Nederlandse Zorgautoriteit hun gezamenlijke ambities voor de mondzorg vastgesteld. De komende tijd werken zij deze ambities verder uit tot concrete voorstellen voor verbetering op het gebied van innovatie, preventie en transparantie voor de patiënt.
Lees het volledige artikel op nza.nl
Direct naar ambities mondzorg
Wegwijzer bekostiging digitale zorg per sector op de website 
De NZa vindt dat goede digitale zorg een positieve bijdrage kan leveren aan de maatschappij. Daarom geven we in de Wegwijzer bekostiging digitale zorg 2020 een overzicht van de ruimte die zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben voor de inzet van digitale zorg en ondersteuning.

Lees meer in de wegwijzer
Een vraag uit de praktijk:

Mag ik voor het vastzetten van een draadspalk prestatiecode V91 declareren?

Nee, dat is niet toegestaan. U brengt prestatiecode V91 'Eenvlaksvulling composiet' alleen in rekening als u daadwerkelijk een éénvlaksvulling composiet uitvoert. Voor het vastzetten van een draadspalkje declareert u prestatiecode F812 'Herstel en plaatsen van retentie-apparatuur' uit onze Tariefbeschikking Orthodontische zorg.
Overzicht veelgestelde vragen op nza.nl
 
Nederlandse Zorgautoriteit
Newtonlaan 1-41
3584 BX Utrecht
T 088 - 770 8 770
E info@nza.nl
Aanmelden
Bent u nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief?
Meld u hier aan
Twitter   Linkedin
Afmelden voor de nieuwsbrief