Nummer 5 •  juli 2019
Bekijk de online versie

NZa Nieuwsbrief

Medisch-specialistische zorg
  

Nieuwe regels bieden meer ruimte voor digitale zorg
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vindt dat goede digitale zorg een positieve bijdrage kan leveren aan de maatschappij. Daarom hebben we ook dit jaar de regels voor digitale zorg verruimd. In de Wegwijzer bekostiging digitale zorg 2020 geven we een overzicht van de ruimte die zorgaanbieders en zorgverzekeraars of zorgkantoren hebben voor de inzet van digitale zorg en ondersteuning.
Lees het volledige artikel op nza.nl
Wegwijzer bekostiging digitale zorg 2020
NZa start tweede fase kostenonderzoek medische vervolgopleidingen
De NZa is gestart met een kostenonderzoek naar de medische vervolgopleidingen in ziekenhuizen. Voor 34 opleidingen ontvangen de ziekenhuizen een subsidie, de beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen. De hoogte van deze subsidie is  niet eerder door de NZa onderzocht. Daarom heeft de NZa het afgelopen jaar een vooronderzoek uitgevoerd. Op basis van het vooronderzoek gaan we nu verder met de tweede fase.
Lees het hele bericht op NZa.nl
Transformatiegelden nog slechts marginaal benut
Ziekenhuizen en zorgverzekeraars maken slechts beperkt gebruik van de beschikbare gelden om het verplaatsen, voorkomen en vervangen van ziekenhuiszorg te financieren. Dat blijkt uit de Monitor transformatiegelden medisch-specialistische zorg 2019 van de NZa. Wij roepen zorgverzekeraars en zorgaanbieders op om de oorzaken hiervan te onderzoeken en te bekijken hoe de beschikbare transformatiegelden wel besteed kunnen worden. Wij gaan de komende tijd intensiever toezien op de afspraken die de verschillende partijen maken in het kader van de transformatiegelden. En daarbij ook op de transformatiebeweging in zijn geheel.
Lees het volledige artikel op nza.nl
Nieuwe versie hulptabel Overloopregistratie op de website
De hulptabel Overloopregistratie die onderdeel is van de release RZ20a, is op 7 juni jl. vervangen door een nieuwe versie. In de tabel bleek een fout te zitten in de kolomvolgorde.

De juiste hulptabel Overloopregistratie vindt u op onze website in het documentenplatform. Vanwege de aangepaste hulptabel is ook het totaalbestand RZ20a vervangen door een nieuwe versie. 
Direct naar documenten RZ20a
 
Nederlandse Zorgautoriteit
Newtonlaan 1-41
3584 BX Utrecht
T 088 - 770 8 770
E info@nza.nl
Aanmelden
Bent u nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief?
Meld u hier aan
Twitter   Linkedin
Afmelden voor de nieuwsbrief