Nummer 6 • juli 2019
Bekijk de online versie
NZa Nieuwsbrief
Geestelijke gezondheidszorg
Gemakkelijkere manier om wachttijden te berekenen
Zorgaanbieders in de geestelijke gezondheidszorg kunnen per 1 augustus kiezen voor een extra manier om de wachttijd te berekenen. Zo moet de opgegeven wachttijd beter aansluiten bij hun dagelijkse werk en bij de daadwerkelijke wachttijd die patiënt ervaart. Een deel van de zorgaanbieders vindt de huidige berekeningswijze ingewikkeld. Voortaan kan dit dus ook simpeler. Daarnaast kunnen aanbieders voldoen aan hun publicatieplicht door te verwijzen naar de website www.kiezenindeggz.nl

Lees meer in de Transparantieregeling zorgaanbieders ggz (NR/REG-2024).
Lees de bijbehorende transparantieregeling
Naar de website Kiezen in de ggz
Lees verder internet
 
Nederlandse Zorgautoriteit
Newtonlaan 1-41
3584 BX Utrecht
T 088 - 770 8 770
E info@nza.nl
Aanmelden
Bent u nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief?
Meld u hier aan
Twitter   Linkedin
Afmelden voor de nieuwsbrief