Nummer 3 • juli 2019
Bekijk de online versie
NZa Nieuwsbrief
Langdurige zorg

17 september 2019:

NZa-congres 'Van beleid naar praktijk'. Komt u ook?

Wij nodigen u van harte uit op het NZa-congres 'Van beleid naar praktijk’ in de langdurige zorg. Het congres vindt plaats op dinsdag 17 september 2019 (Prinsjesdag) in het NBC te Nieuwegein. Deelname is gratis.

We starten met een plenaire aftrap. Hierin bespreken we de belangrijkste ontwikkelingen. Daarna gaat u in groepjes uiteen voor de interactieve parallelsessies. We hebben de volgende thema's:
  • Verminderen administratieve lasten 
  • Meerzorg
  • Toegang tot de Wlz voor de ggz
  • Innovatie
  • Integrale vergelijking van verpleeghuizen
  • Implementatie van de kwaliteitskaders

Meer weten over de tijden en de thema's? Ga dan naar onze congrespagina. Daar kunt u zich ook aanmelden.
Congrespagina 'Van beleid naar praktijk’ langdurige zorg
Speciale nieuwsbrief voor de wijkverpleging
Er is ook een nieuwsbrief voor de wijkverpleging. Wilt u deze ontvangen? Meld u dan nu aan!
Aanmelden voor nieuwsbrief wijkverpleging
 
Nederlandse Zorgautoriteit
Newtonlaan 1-41
3584 BX Utrecht
T 088 - 770 8 770
E info@nza.nl
Aanmelden
Bent u nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief?
Meld u hier aan
Twitter   Linkedin
Afmelden voor de nieuwsbrief