Nummer 7 • augustus 2019
Bekijk de online versie
NZa Nieuwsbrief
Geestelijke gezondheidszorg
NZa stelt tarieven ggz vast na uitgebreid kostprijsonderzoek
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft nieuwe maximumtarieven vastgesteld voor de ggz. Die komen volgend jaar iets lager uit dan in 2019. Wij baseren ons op een groot opgezet kostenonderzoek. Hier is sinds het voorjaar van 2018 samen met vertegenwoordigers van zorgaanbieders en zorgverzekeraars aan gewerkt.

Daarnaast publiceren we de nieuwe regelgeving voor volgend jaar, inclusief de nieuwe bekostiging van de acute ggz.
Lees het hele bericht op NZa.nl
Direct naar de informatiekaart over de regelgeving
Direct naar de releasebestanden RG20a
Beleidsregel beschikbaarheid-bijdrage (medische) vervolgopleidingen 2020 beschikbaar
De Nederlandse Zorgautoriteit heeft de nieuwe Beleidsregel beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen gepubliceerd. Deze beleidsregel geldt voor subsidiejaar 2020 en gaat in op 1 januari 2020. In de bijlage van deze beleidsregel staan de nieuwe vergoedingsbedragen voor de (medische) vervolgopleidingen in de ggz.
Lees het hele bericht op NZa.nl
E-learning voor de ggz en fz vernieuwd
De e-learningmodules van de NZa geven u snel inzicht in de algemene werking van de dbc-systematiek. De NZa heeft de modules voor de ggz en fz vernieuwd. Deze bevatten nu meer praktijkcasussen en oefeningen. De informatie is overzichtelijker gepresenteerd in kleine stukken. Daardoor zijn de modules ook korter geworden: in ongeveer een uur doorloopt u de gehele module. Geïnteresseerd? U kunt de modules hier proberen.
Naar NZa e-learning
 
Nederlandse Zorgautoriteit
Newtonlaan 1-41
3584 BX Utrecht
T 088 - 770 8 770
E info@nza.nl
Aanmelden
Bent u nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief?
Meld u hier aan
Twitter   Linkedin
Afmelden voor de nieuwsbrief