Nummer 4 • september 2019
Bekijk de online versie
NZa Nieuwsbrief
Langdurige zorg
NZa start uitvraag om maatwerk in bekostiging voor verpleeghuizen mogelijk te maken
In Nederland is de afgelopen periode een steeds luidere roep om betere kwaliteit van zorg voor mensen in een verpleeghuis. Onder andere het manifest van Hugo Borst en Carin Gaemers leidde tot de politieke keuze meer geld beschikbaar te stellen voor het verbeteren van die kwaliteit. De gewenste kwaliteit is vastgesteld in een kwaliteitskader door het Zorginstituut. De minister van VWS heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gevraagd goede tarieven vast te stellen zodat ieder verpleeghuis aan het kwaliteitskader kan voldoen.
Lees het hele bericht op NZa.nl
Regiobijeenkomsten integrale vergelijking
Om aanbieders nader te informeren over de integrale vergelijking en de mogelijkheid te bieden tot het stellen van vragen organiseren wij vier informatiebijeenkomsten verspreid door het land. Hierbij zijn medewerkers van de NZa als KPMG aanwezig. Meer informatie over deze bijeenkomsten (exacte locaties, aanmeldingsprocedure) ontvangen aanbieders begin oktober in het officiële informatieverzoek.

Data:
Maandag 28 oktober (10:00 - 13:00 uur), Eindhoven
Dinsdag 29 oktober (13:00 - 16:00 uur), Zwolle
Maandag 4 november (13:00 - 16:00 uur), Utrecht
Donderdag 7 november (13:00 - 16:00 uur), Amsterdam-Schiphol
Bijeenkomst 'Van beleid naar praktijk'
Op dinsdag 17 september was de bijeenkomst ‘Van beleid naar praktijk’ voor de langdurige zorg in het NBC in Nieuwegein. Dit congres stond in het teken van delen van ervaringen. Er was dan ook volop ruimte om vragen te stellen en ideeën in te brengen.

Heeft u de bijeenkomst gemist? We hebben van de drukbezochte bijeenkomst een sfeerverslag gemaakt. Ook stellen wij de presentaties beschikbaar.
Sfeerverslag congres Langdurige Zorg 2019
Presentaties congres Langdurige Zorg 2019
Contact met NZa via WhatsApp
Heeft u technische vragen over het aanvragenportaal? U kunt die ook stellen via Whatsapp (088-7708770) op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur. Uiteraard blijft mailen via info@nza.nl of bellen naar 088 - 770 8 700 mogelijk.
Helpt u mee onze website te verbeteren?
Meedoen
Speciale nieuwsbrief voor de wijkverpleging
Er is ook een nieuwsbrief voor de wijkverpleging. Wilt u deze ontvangen? Meld u dan nu aan!
Aanmelden voor nieuwsbrief wijkverpleging
 
Nederlandse Zorgautoriteit
Newtonlaan 1-41
3584 BX Utrecht
T 088 - 770 8 770
E info@nza.nl
Aanmelden
Bent u nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief?
Meld u hier aan
Twitter   Linkedin
Afmelden voor de nieuwsbrief